Otvoren konkurs za upis u Srednju školu unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici

0
451

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije raspisalo je konkurs za upis u Srednju školu unutrašnjih poslova „Jakov Nenadović“ u Sremskoj Kamenici za narednu školsku godinu. Na konferenciji za medije održanoj tim povodom u Policijskoj upravi Sremska Mitrovica, potpukovnik Aleksandar Bandulaja, detaljno je objasnio uslove za prijavu i upis.

Kandidati koji žele da konkurišu moraju ispunjavati sledeće opšte uslove:

  • Državljanstvo Republike Srbije
  • Prijavljeno prebivalište u Srbiji
  • Mlađi od 17 godina prvog septembra, odnosno rođeni posle 31. avgusta 2007. godine
  • Da se ne vodi krivični postupak protiv kandidata, niti da je kažnjavan odlukom suda vaspitnom merom ili kaznom maloletničkog zatvora

Pored ovih uslova, kandidati moraju zadovoljiti i određene kriterijume koji se odnose na zdravstveno stanje, motoričke sposobnosti i psihološku sposobnost. Roditelj ili zakonski zastupnik kandidata podnosi prijavu uz prateću dokumentaciju, koja uključuje izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu i potvrdu nadležnog suda o nepostojanju krivičnih postupaka.

Nakon predaje dokumenata, kandidat će biti pozvan na selekciju u prostorijama škole. Preliminarna rang lista formiraće se na osnovu rezultata testova koje kandidat položi, a na svaki korak ima pravo ulaganja prigovora iz opravdanih razloga“, naglasio je potpukovnik Bandulaja.

Konkurs je otvoren i za dečake i devojčice, a po završetku školovanja, učenici koji zadovolje kriterijume imaju mogućnost zaposlenja u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Sve informacije o konkursu mogu se pronaći na zvaničnom sajtu Srednje škole unutrašnjih poslova „Jakov Nenadović“ i Ministarstva unutrašnjih poslova, a dodatne informacije dostupne su i u policijskim stanicama.

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here