Šta sve treba da proverite pre kupovine placa

0
2068

Budući da prigradska i vikend naselja u ovom trenutku imaju veliki potencijal, jer gradovi imaju tendenciju da se veoma brzo šire i to dovodi do pretpostavke da će vrednost zemljišta u okolini gradova u budućnosti da raste, kupovina placa zarad izgradnje kuće ili vikendice je sve popularnija solucija za mnoge. Ukoliko razmatrate kupovinu placa, koja je sama po sebi krupan korak, potrebno je da imate na umu ključne faktore koji mogu uticati na njenu uspešnost i dobar epilog.

Urbanistički plan

Ono što u velikoj meri utiče na složenost procesa kupovine je namena placa. Ukoliko kupujete plac sa ciljem izgradnje stambenog ili poslovnog objekta, vrlo je važno da vaš prvi korak bude da proverite da li je ovakva njegova namena moguća ili predviđena. Informaciju u vezi sa postojanjem plana detaljne regulacije ili urbanističkog plana za dati plac je moguće dobiti od Sekretarijata za urbanizam, odnosno u svakoj lokalnoj službi. Pored toga što ćete saznati da li je gradnja na placu izvodljiva, dobićete i informaciju u kom je obimu ona moguća. U toku ispitivanja namene zemljišta, imajte takođe u vidu i da parcela koja ima jednu namenu može, nakon određene procedure i uz novčanu naknadu, tu namenu promeniti. Korisne informacije u vezi sa time ćete dobiti vršenjem uvida u kopiju plana iz Geodetskog zavoda.

Kopija plana parcele iz Geodetskog zavoda

Pre nego što postavi oglas za plac na prodaju, svaki vlasnik bi trebalo unapred da pripremi plan parcele u vidu kopije, koji će moći da priloži zainteresovanim kupcima na uvid. Ovo je dokument koji, uz određenu naknadu, izdaju službe Geodetskog zavoda i njegov sadržaj se odnosi na nacrt plana i spisak svih vlasnika. Spisak vlasnika bi trebalo da se slaže sa brojem i imenima korisnika koja su navedena u rešenju o pravu korišćenja zemljišta, o čemu će dodatno biti reči dalje u tekstu. Ukoliko dođe do nepodudaranja u ovom pogledu, potrebno je izvršiti ispravku na osnovu tačnih informacija koje će podeliti prodavac placa, kao i realnih dokaza.

Pravo korišćenja zemljišta

U vezi sa prethodno rečenim, vrlo je važno da zemljište koje želite da kupite ima dokaz da se može koristiti u svrhu gradnje. Rešenje o pravu korišćenja građevinskog zemljišta za svrhu izgradnje može imati jednog ili više korisnika, odnosno vlasnika. Ukoliko je slučaj da zemljište ima više vlasnika, imajte na umu da kupovinu nije moguće izvršiti u dogovoru sa samo jednim od njih. Ovaj korak je stoga vrlo važno dobro iskomunicirati sa osobom koja se javila kao oglašivač prodaje i sa kojom ste u kontaktu, ne biste li pre no što se upustite u proces kupovine bili sigurni da će se svi direktni korisnici oglasiti ovim povodom i da će kupovina proći bez nepotrebnog stresa i komplikacija.

Vlasnički list

Dokument koji je zapravo preduslov za dobijanje rešenja o korišćenju zemljišta je vlansički list, koji se dobija od Drugog opštinskog suda. Prilikom kupovine placa, vrlo je važno da od prodavca tražite da vam obezbedi vlasnički list koji je potpun i tačan. Zarad uspešne kupovine, odnosno prodaje, ovaj dokument je bitno dobiti blagovremeno, te i da on ne bude starijeg datuma, što bi moglo dovesti do odstupanja u pogledu broja i imena vlasnika u odnosu na podatke koji se nalaze u rešenju o korišćenju zemljišta.

Izjave drugih korisnika o odričanju od prava preče kupovine

Važno je znati da, u slučaju više korisnika placa, svi korisnici imaju pravo da se izjasne ukoliko oni sami žele da otkupe plac po dogovorenoj ceni ili da ga korisite. U slučaju da neko od korisnika placa želi da iskoristi ovo svoje pravo, vi ne možete da kupite isti. Ne bi li kupovina placa u ovim slučajevima bila moguća, a takođe i zarad vaše sigurnosti kao kupca, važno je da svi korisnici potpišu izjave o odricanju od prava preče kupovine, te i da te izjave budu blagovremene, potpune i overene.

Prilikom kupovine placa, odnosno pretrage ponude placeva za prodaju, kupci su uglavnom fokusirani na svoj budžet i potrebe u vezi sa lokacijom i kvadraturom. S druge strane, bez potrebne dokumentacije, blagovremenih izjava i overa, sama kupovina placa za koji ste zainteresovani može biti zakomplikovana, a neretko i nemoguća. Iz tog razloga je važno da, pre nego što se upustite u potragu za najboljom ponudom koja odgovara vašim potrebama, steknete uvid u sve neophodnosti u domenu papirologije. U ovu svrhu je potrebno da angažujete advokata, koji će vam dati smernice i svoju stručnu podršku, ne biste li naposletku bili zadovoljni kako samim epilogom kupovine, tako i njenim celokupnim procesom.

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

(Ljiljana Bugarin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here