понедељак, фебруар 26, 2024
Home Tags Iskopine

Tag: iskopine

NEVEROVATNO OTKRIĆE NA TRASI AUTO PUTA! Srem pre 8000 godina...

Radovi na izgradnji auto-puta Ruma‒Šabac iznedrili su dosad nepoznate tragove istorije, o čemu smo pre nekoliko dana objavili vest u članku ...

Mitrovica kao antički MUZEJ: GDE god zabodeš ašov NAĐEŠ ostatke...

Ma­lo gra­do­va u Evro­pi mo­že se po­hva­li­ti ta­ko bo­ga­tom isto­ri­jom kao što to mo­že Srem­ska Mi­tro­vi­ca, ko­ja je bi­la jed­na od če­ti­ri...

“OČEKUJEMO EPOHALNO OTKRIĆE” Arheolozi iz Australije na tragu vile RIMSKOG CARA

Pronađeni novac, podni mozaici, luksuzni mermer i kamen porfir, doneti iz udaljenih krajeva, ukazuju da se na teritoriji nekadašnjeg Sirmijuma nalazio letnjikovac cara Maksimijana...

DUH SIRMIUMA: Otkriveni tragovi raskošnih rimskih vila

Mešoviti srpsko-australijski tim arheologa počeće istraživanje nalazišta Glac, prema selu Jarak. Trag luksuznog kamena i podnog mozaika otkrio postojanje raskošne vile imperatora Jedan od od...