Vasilije RADOSAVLJEVIĆ oteo tuđu očevinu: ČEKA SE REAKCIJA DRŽAVNIH ORGANA

1
1950

U redakciju našeg glasila stiglo je još jedno reagovanje građanina kojem je Vasilije Radosavljević nezakonito oteo imovinu. Ovo reagovanje objavljujemo u integralnoj verziji kako bi čitaoci uvideli dubinu bezdušnosti dugogodišnjeg funkcionera mitrovačkog odbora DSS-a Vasilija Radosavljevića kojem, kako stvari stoje, ništa nije sveto, pa ni tuđa privatna imovina.

Pismo, koje nam je poslato elektronskom poštom, poslao je Goran Smajić:

„Ja sam oštećeno privatno lice koje je uložilo žalbu na rešenja mitrovačkog katastra i rešenje Gradske uprave za urbanizam, komunalne i inspekcijske poslove jer mi je na osnovu njih oduzet deo imovine.

Stan sa šupom za drva u dvorištu na parceli 4204 mojoj porodici je dodeljen 1961. godine, otkupili smo ga od „Šumskog gazdinstva“ (deo JP „Vojvodinašume“) i u celosti isplatili.

Na rešenja mitrovačkog katastra i Gradske uprave sam uložio žalbe jer je u tim rešenjima pored državnog zemljišta na Vasilija Radosavljevića i ostale upisana i moja šupa za drva.

Moja šupa za drva je na Vasilija Radosavljevića i ostale uknjižena bez bilo kakvog ugovora, samo na osnovu Rešenja Gradske uprave i sada je na sajtu katastra i Geoportalu, iako drugostepeno rešenje nije doneto, prikazana kao pomoćni objekat spomenute zgrade sa stanovima i lokalima koju su navedena lica sazidala.

Da pojasnim:

  1. 12. 2012. godine Gradska uprava za urbanizam je donela Rešenje po kome se parcela 4204, državna svojina JP „Vojvodinašume“, deli na dva dela i deo 4204/2 od 276 m2 državnog zemljišta, dodeljuje bez naknade Vasiliju Radosavljaviću i još 5 lica (Mirjana Lazić, Živko Marinković, Vučenović Radomir, Crnogorac Nebojša i Marić Dragan).

Navedeno rešenje je dostavljeno samo arhivi i advokatu Crnogorac Nebojši, bez dostavljanja JP „Vojvodinašume“ i Pravobraniocu te ne znam kako je moglo postati pravosnažno ako nije dostavljeno drugoj strani čija se imovina otuđuje.

Na 276m2 spornog zemljišta se nalazi zgrada od 117m2 koju su navedena lica sazidala devedesetih godina, a ostatak predstavlja dvorište na koje svi mi vlasnici na parceli 4204 imamo pravo. Na tom delu dvorišta se nalazi i naša šupa za drva.

  1. 12. 2013. godine na osnovu tog rešenja Katastar je na navedenih 6 lica izvršio knjiženje te sazidane zgrade od 117m2, naše šupe i dela dvorišta od 142m2 (ukupne površine 276m2) .

Da su navedena lica samo uknjižila zgradu od 117m2 koju su sazidala ja se ne bih žalio, međutim kako su apetiti bili veći pa su na sebe uknjižili i moju šupu i još 142m2 zajedničkog dvorišta moja reagovanja su sasvim razumljiva.

Nije nelogično što je baš taj deo parcele prisvojen, kao i moja šupa, jer prema nezvaničnim informacijama baš tu (na novoformiranoj parceli 4204/2 sa našom šupom na njoj) se planira nastavak prolaza i još jedna zgrada.

  1. 06. 2014. godine Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je poništilo i vratilo na ponovni postupak navedeno rešenje na osnovu moje i žalbe JP „Vojvodinašume“.

 Rešenje nije poništeno da bi se uklonili nedostaci već kako je Ministarstvo navelo jer „prvostepeni organ nije potpuno utvrdio činjenično stanje“.

U tom drugostepenom rešenju Ministarstva su jasno navedeni i razlozi žalbe JP „Vojvodinašume“: „…na katastarskoj parceli broj 4204 je trebalo upisati pravo svojine u korist AP Vojvodine kao osnivača JP „Vojvodinašume“, da su u postupku morale učestvovati sve zainteresovane strane, ako i da se iz rešenja ne vidi da li je i po kojoj ceni izvršena konverzija i kome je uplaćena razlika za površinu od 276m2 koja je otuđena iz državne, odnosno javne svojine i prešla u privatnu svojinu. Žalilac smatra da javna svojina nije mogla preći u privatnu svojinu, naročito ne bez naknade….“.

  1. 10. 2014. godine mitrovački katastar je u ponovnom postupku doneo identično rešenje, ne obrazlažući nijednu tačku naših žalbi, niti Ministarstva.

 Kao osnovni dokument za uknjižbu ponovo je navedeno samo rešenje GU te ostaje nejasno koji propust je ispravljen i šta je to izmenjeno u odnosu na prvo katastarsko rešenja kao što navodite u tekstu?!?

Iako sam Katastru prilikom žalbe dostavio sve dokaze o vlasništvu nad šupom od 1961. godine do danas moja šupa i deo dvorišta su ponovo uknjiženi na navedena lica.

Ovlašćenje JP „Vojvodinašume“, niti bilo kakav ugovor o kupovini sa JP „Vojvodinašume“ kao što je od nas traženo prilikom uknjižbe stana nije navedeno u ovim rešenjima.

Na ovo rešenje je pored mene, našeg Saveta zgrade i JP „Vojvodinašume“, žalbu uložio i Državni pravobranilac zastupajući interese Republike Srbije.

 Drugostepeno rešenje po ovim žalbama još uvek nije doneto pa je nejasno kako je Katastar početkom 2016. godine mogao da dozvoli upis svojine kao što ste napisali i kao što je prikazano na sajtu katastra?

Kancelarija za ljudska i manjinska prava je svu dokumentaciju prosledila Agenciji za borbu protiv korupcije, Pokrajinskom javnom pravobranilaštvu i Tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici na dalje postupanje.

Žalbu Ministarstvu je nakon uključenja Kancelarije za ljudska i manjinska prava uložio i Pravobranilac AP Vojvodine.

 Pokrajinski Zaštitnik građana je na svom sajtu objavio propuste u radu Gradske uprave povodom ovog slučaja.

 Republički Zaštitnik građana je pokrenuo postupak povodom postupanja u mitrovačkom katastru.

Na osnovu uloženih žalbi Pravobranilaca i reakcija ostalih državnih instutucija da li možemo da se zapitamo da li ipak neka dilema postoji?!?

 Moj jedini zahtev je da parcela 4204 treba da se vrati u stanje pre donošenja spornih rešenja kao jedinstvena na JP „Vojvodinašume“ i da ja nakon toga mogu da uknjižim svoju šupu.

Zgrada koju su sazidali u dvorištu (koja se do donošenja spornih rešenja vodila kao pomoćna zgrada u posedu JP „Vojvodinašuma“, kao i naša šupa), kako su do nje došli i njena uknjižba, kao i uknjižba pola Beograda, me uopšte ne interesuje.

 Međutim, i dalje mi je nejasno na osnovu kojih zakona je komšija upisao pravo svojine na nečemu što sam ja kupio, isplatio i za šta posedujem urednu dokumentaciju i što moja porodica koristi i održava više od 50 godina?

Tekstove sa Sremskomitrovačkog portala mislio sam da neću ovde spominjati, ali:

 ako Ministarstvo rešenje GU kojim me GU odbija za ponavljanje postupka oko deobe parcele i dodelu zemljišta i moje šupe vrati na ponovni postupak, a GU nakon toga odluči da moj predmet prekine do pravosnažnog okončanja postupka u Katastru;

 ako GU 14.10.2015. odbaci izjavljen predlog Državnog javnog pravobranioca da se ponovi postupak deobe parcele i dodele državnog zemljišta bez naknade;

 ako se nakon vraćanja katastarskog rešenja što je potpisala ministarka Zorana Mihajlović u mitrovačkom katastru ponovo donese identično rešenje

 moram samo da se, kao običan građanim, zapitam da li je ipak neko jači od države?

Moj cilj u reagovanju na tekstove na Sremskomitrovačkom portalu nije bio da nekog ponizim ili uvredim, nisam plasirao nikakav nadimak, ja nisam u „ratnom stanju“ niti na nekoj „borbenoj liniji“, nisam ni deo neke „sajber gerile“, za advokate i duge sudske procese novca nemam jer smo i supruga i ja teško bolesni i naše penzije u celosti odlaze na naše lečenje – JA SAMO TRAŽIM DA MI KOMŠIJA VASA I OSTALI VRATE OČEVINU!!!!

Napomena: Sve što navodim mogu da dokažem.

U potpisu: Goran Smajić”

1 COMMENT

  1. Vasa je zadnji novac koji su Putevi imali dao članu nadzornog odbora Dragici Tošić-Knežević,tako što je ugovorom o asignaciji novac direktno sa računa Sirmiumoputa prebačen dotičnoj gospođi.Ugovor je potpisan 10 decembra,10 dana pre uvođenja stečaja a u pitanju je iznos od 1.081.000 dinara.Radnici su naravno ostali kratkih rukava.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here