Zaštitite svoja potrošačka prava: EVO KAKO!

0
858

Potrošač treba da se informiše kad treba da se obraća Tržišnoj inspekciji u cilju rešavanju svog nastalog problema sa trgovcem“, u razgovoru za naš portal govori diplomirana pravnica Violeta Stamenković, posrednica koja se nalazi na zvaničnoj listi tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.

Gospođa Stamenković naglašava „Evidentno je da među potrošačima postoji velika zabuna o delokrugu ovlašćenja i postupanja Tržišne inspekcije, kada se njima obrati potrošač kao fizičko lice. Svakodnevno dvadesetak poziva dobijam iz raznih gradova Srbije sa pitanjima vezanim na problem ne prihvatanje reklamacije od strane trgovaca, uložene u zakonom propisanom roku. Zato smatram da je potrebno pojasniti potrošačima da Tržišna inspekcija reaguje u skladu sa ovlašćenjima koja su joj data Zakonom o zaštiti potrošača, gde su taksativno nabrojana“ kaže Stamenković.

Zakonom o zaštiti potrošača promenjene su nadležnosti tržišne inspekcije i sada su brojnije u odnosu na prethodni Zakon. Važno je istaći da je, u skladu sa evropskom praksom, sada je ukinuta uloga tržišnog inspektora u rešavanju pojedinačnih potrošačkih problema.

Znači da Tržišna inspekcija postupa u situacijama kada trgovac ne odgovori na reklamaciju potrošača u zakonskom roku od 8 dana. Za takvo postupanje trgovca, Zakon propisuje novčanu kaznu, ali inspekcije nemaju pravo da odlučuju o sadržini odgovora, tj. ne može da mu naloži šta da odgovori potrošaču, odnosno da mora da uvaži reklamaciju.

Inspekcija, takođe postupa ako trgovac zloupotrebljava izraz garancija ili nepošteno posluje i u slučajevima kada trgovac šalje pošiljke robe na adresu potrošača, koje potrošač nije naručio. Značajno je postupanje Tržišne inspekcije kada trgovac prodaje, služi i poklanja maloletniku duvanske, alkoholne proizvode i pivo i pirotehniku, što je zakonom zabranjeno, dalje ističe Stamenković.

Potrošači trebaju da su informisani da je njihov odnos koji imaju sa trgovcem koji proizilazi iz ugovora o prodaji robe ili pružanju usluga je odnos iz građanskog prava. U ovakvom ugovornom odnosu nema osnova postupanju Tržišne inspekcije, kao organa državne uprave.

Ovo je procedura uobičajena za Evropu i okolne zemlje, koja podrazumeva nemešanje države i time ne narušava odnose između učesnika na tržištu.

Tačnije, ukoliko potrošač, prvo u direktnom kontaktu sa trgovcem, pa kasnije obraćajući se udruženjima za zaštitu potrošača, ne uspe da reši problem, odnosno ne ostvari svoja prava, predstoji mu rešavanje problema preko lica koja se nalaze listi tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacije Republike Srbij ili da potrže sudsku zaštitu. Važno je i to da potrošači znaju da za sporove vrednosti do 500.000,00 dinara ne plaća se sudska taksa ako se odluče da svoje pravo ostvare putem tužbe podnete nadležnom sudu.

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here