Doneta ODLUKA o privremenom priključenju NELEGALNIH OBJEKATA na komunalnu infrastrukturu

0
573

Mitrovačka lokalna samouprava donela je odluku da, do 15. oktobra, vlasnici nelegalizovanih objekata mogu da se prijave za privremeno priključenje na elektroenergetsku, gasnu i mrežu daljinskog grejanja, na vodovod i kanalizaciju. To je moguće samo za jedan objekat, odnosno stan istog vlasnika koji koristi za stanovanje.

„Način, uslovi i postupak za privremeno priključenje na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju nezakonito izgrađenih objekata uređeni su Uredbom. Priključenje je moguće isključivo za vlasnike porodičnih stambenih objekata i vlasnike posebnih delova objekta, stanova koji su izgradnjom, odnosno kupovinom trajno rešavali svoje stambeno pitanje. Uslov je da vlasnik i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju drugi objekat u vlasništvu, koji je predmet privremenog priključenja. Uz zahtev, dostavlja se i geodetski snimak objekta, očitana lična karta vlasnika i članova njegovog domaćinstva, kao i jedan od dokaza među kojima su ugovori o kupovini ili izgradnji stana, odnosno porodične stambene zgrade, o kupovini objekta u izgradnji, o suinvestiranju prilikom izgradnje objekta, o zajedničkoj izgradnji ili ugovor o poklonu.”- objasnila je Vesna Vujanić, načelnica Gradske uprave za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata.

Kako je navela načelnica, za vlasnike stanova u zgradama za kolektivno stanovanje zahtev za privremeno priključenje podnosi stambena zajednica. U slučaju da nije formirana, zahteve podnose vlasnici stanova, sa dokazima propisanim uredbom, za svaki pojedinačni stan.

Zahtev za privremeno priključenje za fizička lica i stambene zajednice, kao i izjave, nalaze se na sajtu grada. Kako bi građani blagovremeno prikupili dokumentaciju i bili spremni da na vreme podnesu zahtev, na raspolaganju su im službenici ove gradske uprave na prijemnim šalterima 8 i 9 Uslužnog centra.

Rok za utvrđivanje ispunjenosti uslova je 15 dana, saopštila je načelnica i dodala da ukoliko se utvrdi da nisu ispunjeni uslovi propisani uredbom, o tome obaveštavaju podnosioca. Vlasnik ili stambena zajednica, mogu podneti prigovor u roku od osam dana od prijema obaveštenja Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, koje će o njemu odlučiti u roku od pet radnih dana.

Ukoliko postoje uslovi za privremeno priključenje, kada gradska uprava utvrdi spisak, proslеđujе ga prеduzеćima koja zatim priključuju objekat priključuje na distributivnu mrežu. Komunalna preduzeća u obavezi su da hitno urade priključenje po dobijanju obaveštenja o ispunjenosti pravnih uslova, a privredno društvo utvrđuje ispunjenost tehničkih uslova za priključenje.

Ističe se i da privremeno priključenje traje do konačnog utvrđivanja pravnog statusa objekta.

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here