HIDROSREM: Milioni dinara sumnjivo deljeni, DIREKTORU PLATA SKORO 350 hiljada!

6
4363

Državna revizorska institucija utvrdila je brojne nepravilnosti poslovanja Vodoprivrednog društva “Hidrosrem” iz Sremske Mitrovice, kada su u pitanju javne nabavke, obračun i isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda i uplata dobiti u toku 2018. godine.

Naime, ovo društvo koje je u stopostotnom vlasništvu Republike Srbije, nije donelo akt kojim se bliže određuje postupak javnih nabavki, a ni godišnji plan javnih nabavki. Postupci koji su sprovedeni ne evidentiraju se, niti se dostavljaju Upravi za javne nabavke. 

Izvršene su javne nabavke u vrednosti od 11.3 miliona dinara, bez sprovedenog postupka, iako nisu postojali razlozi za to.

Društvo je za izvršenje ugovora o javnoj nabavci sa naručiocem JVP “Vode Vojvodine” na izgradnji crpne stanice “Jegrička” angažovalo podizvođače za izvođenje radova u vrednosti od 6.9 miliona dinara, koji nisu navedeni u ponudi i ugovoru. Takođe, nisu primenjivane odredbe Zakona o privremenom uređivanju osnovice za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, više su obračunate i isplaćene zarade za 9.6 miliona dinara.

U 2018. godini takođe je zasnivan radni odnos sa novim licima na određeno vreme i privremeno-povremenim poslovima u broju koji prelazi 10 odsto od ukupnog broja zaposlenih na neodređeno vreme, bez saglasnosti tela Vlade, što nije u saglasnosti sa Zakonom o budžetskom sistemu. Revizor je utvrdio i da je društvo za 2018. godinu isplatilo bruto zaradu direktoru u iznosu većem od zakonom utvrđene maksimalne zarade za 271.000 dinara.

Naime, mesečna zarada direktora Društva tokom prethodne godine iznosila je od 224 hiljade dinara, do 344 hiljade dinara bruto, dok je maksimalna zarada utvrđena za 2018. godinu iznosila 231 hiljadu dinara. 

Ove nepravilnosti zajedno čine blizu 20 miliona dinara, koji su potrošeni i evidentirani na načine koji nisu u skladu sa zakonima. 

Nakon posete “Hidrosremu”, DRI je preporučila da se donese akt, koji bliže uređuje postupak javne nabavke, kao i da se nabavke nadalje pravilno evidentiraju i dostavljaju Upravi. Naloženo je i da se primenjuje odgovarajuća osnovica zarade i da se visina zarade uskladi sa Zakonom o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru.  

Pretežna delatnost “Hidrosrema” je izgradnja hidrotehničkih objekata, a pored toga, Društvo se bavi i izgradnjom mostova i tunela, izgradnjom cevovoda, rušenjem objekata, kao i postavljanjem vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema. Društvo obavlja i uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda, što se odnosi na odbranu od poplava i održavanje sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje.

(Dragana Prica Kovačević/021.rs/foto:Hidrosrem)

6 COMMENTS

    • Ovo nema ni u crtanom filmu,pare državne,a raspolažeš sa njima kao da su iz tvog džepa.Ne mogu da verujem!

  1. Ovo su laži ,neko hoće čoveku da smesti…kakvih crnih bruto 350 000 voleo bih da vidim listić od plate.Ma to je nemoguće!!!Šta će čoveku 350 000 mesečno ,pa nije ovo Nemačka.Zar ova firma ne prodaje naftu u Vršcu…kakva vodoprivreda.Ovo je sve neko pomešao.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here