JAVNI POZIV: Sredstva za poljoprivredne proizvođače koji su pretrpeli štetu od olujnog nevremena

1
269

Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica objavila je javni poziv za dodelu finansijske pomoći poljoprivrednim proizvođačima koji su pretrpeli štetu od olujnog nevremena koje je pogodilo područje 19. jula 2023. godine.

Uslovi za dobijanje finansijske pomoći

Da bi se ostvarilo pravo na finansijsku pomoć, poljoprivredni proizvođač (fizičko ili pravno lice) mora ispunjavati sledeće uslove:

  • Šteta mora biti utvrđena od strane Radne grupe za procenu poljske štete obrazovane od strane Gradskog veća za poljoprivredu Grada Sremska Mitrovica.
  • Poljoprivredni proizvođač mora biti vlasnik ili korisnik zemljišta na kojem je nastala šteta.

Takođe, poljoprivredni proizvođač ne sme nenamenski koristiti dodeljena sredstva Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica.

Rok i način podnošenja zahteva

Zahtevi se podnose u periodu od 22. aprila do 13. maja 2024. godine. Potrebna dokumentacija se predaje lično ili poštom na adresu „Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica“, u zgradi DDOR-a, prvi sprat, kancelarija br. 20, ul. Svetog Dimitrija br. 6, 22000 Sremska Mitrovica.

Potrebna dokumentacija

Uz zahtev za finansijsku pomoć, potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

  1. Očitana lična karta (fotokopija)
  2. Zapisnik Radne grupe o nastaloj šteti usled olujnog nevremena od 19.07.2023. godine
  3. Fotokopija tekućeg računa
  4. Fotokopija Izvoda iz registra Agencije za privredne registre za pravna lica
  5. Fotokopija dokaza o vlasništvu poljoprivrednog zemljišta u Sremskoj Mitrovici
  6. Fotokopija Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta

Odlučivanje o zahtevu

Komisija će razmotriti zahtev sa potrebnom dokumentacijom i dati predlog v.d.direktoru o dodeli finansijske pomoći. O dodeli finansijske pomoći odlučuje v.d.direktor Rešenjem, a na predlog Komisije.

Visina finansijske pomoći

Visina finansijske pomoći određuje se u iznosu od 20.000,00 dinara i sredstva se odobravaju po redosledu podnošenja zahteva.

Dodatne informacije

Sve dodatne informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti u „Agenciji za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica“, na telefon broj 022/610-573 ili na zvaničnoj internet stranici www.arrsm.rs.

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

1 COMMENT

  1. Ima nas koji smo pretrpeli štetu a nismo podneli zahtev prošle godine… zašto pare nisu prosledjene svim poljoprivrednim proizvodjačima na teritoriji opstine

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here