Kako je propao juriš na hotel Sirmium

0
4405

Pored važnog nacionalnog i verskog praznika, prema drevnim verovanjima, Vidovdan je bio praznik za oči, jer se smatralo da staro slovensko božanstvo Svetovid leči i otvara oči i pomaže slepima da progledaju. Upravo na taj dan, 28. juna 2021. godine, u Privredni sud u Sremskoj Mitrovici pristigla je PRESUDA Vrhovnog kasacionog suda kojom se definitivno skida mrak sa očiju slepoj lokalnoj pravdi.

Sremskomitrovački portal je u više navrata izveštavao čitaoce o sudskim procesima i igrama u vezi hotela Sirmium, omogućavajući da se u javnosti čuju sve zainteresovane strane u postupku. Tekstovi su pobudili veliku pažnju, pa se stoga smatramo pozvanim da izvestimo javnost o tome kako je stavljena tačka na ovaj slučaj.

Presudom Vrhovnog kasacionog suda definitivno je stavljena tačka na odlučivanje nižestepenih sudova, kako stoji u Presudi, ’’zasnovano na pogrešnoj primeni materijalnog prava’’. Ovim se završava izvrdavanje Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici, da u više navrata, u slučaju vlasništva nad hotelom Sirmium, presudi po slovu zakona.

Mnogi su ovde ostali kratkih rukava. U jurišu na hotel, najpre je poklekao konzorcijum tri fizička lica (Mirjana Miradžić, Sava Stevanović i Zoran Laketić-Šnjura) sa uludo bačenih 20 hiljada evra avansa. Posle toga je dojahala firma Imperijal Agro, da zameni posustale snage. U septembru prošle godine, mediji su izvestili da je hotel Sirmium uspešno prodat ’’poznatoj mitrovačkoj porodici Ostojić’’ za 550.000 evra. Tvrdnja je bila utemeljena na presudama Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici. Tamo se u ovom slučaju sudilo po onom poznatom Titovom načelu ’’da se ne treba držati zakona kao pijan plota’’.

Izgledalo je kao da je lokalna interesna grupa sa svojim isturenim igračem konačno dobila bitku i ujahala u hotel Sirmium. Stečajni upravnik je već bio dao ključeve hotela nesuđenom ’’novom vlasniku’’, kako bi mogao da obilazi svoj hotel. A neki od saučesnika iz različitih struktura, već su’’omastili brkove’’ na račun novog vlasnika.

Izgledalo je kao da lokalnu kombinaciju više niko ne može da zaustavi. A onda šok!

Pokazalo se da je pravni sistem države Srbije otporan na lokalna zamešateljstva i pokušaje otimačine zaogrnute poigravanjem sa paragrafima. Najpre su notari odbili da ’’ispod žita’’ uknjiže zgradu hotela Sirmium navodnom kupcu, firmi Imperijal Agro, jer bi to bilo nezakonito zbog sporova i zabeležbi upisanih u katastru Republičkog geodetskog zavoda. Tako je već u startu propao pokušaj da se preduhitre i izigraju naredne sudske odluke viših sudskih instanci.

Onda je Privredni apelacioni sud u Beogradu 14.01.2021. godine, potpuno ukinuo presudu Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici, kojom se omogućava da se hotel Sirmium nezakonito, i uz spregu sa likvidacionim i stečajnim upravnicima, dodeli firmi Imperial Agro. Potom je Privredni sud u Sremskoj Mitrovici pokušao Presudom od 12.03.2021. godine, da nedoslednom realizacijom Rešenja Privrednog apelacionog suda, ostavi prostor da se Imperial Agro nekako provuče kroz ’’iglene uši’’ i ostane u postupku.

Kada bi takvo mišljenje sudije Katice Popović bilo pravno moguće, Imperijal Agro bi mogao da se, kroz iste takve ’’iglene uši’’, upiše i kao vlasnik zgrade Srpskog doma u Sremskoj Mitrovici ili neke druge slične nekretnine.

Na kraju je sve to počistila PRESUDA Vrhovnog kasacionog suda. Njome su definitivno propali svi pokušaji nezakonitog preuzimanja hotela. Na taj način je država Srbija pokazala da je vladavina prava iznad lokalnih mešetarskih kombinacija, i u to ime napravljenih sprega politike, pravosuđa i još nekih državnih struktura na lokalnom nivou. Koliko je pozitivna stvar što je pobedila vladavina prava, preko Presude najvišeg suda u Srbiji, toliko ostaje gorak ukus zbog nedostatka iste takve vladavine prava na lokalnom nivou, kada je u pitanju Privredni sud.

A sa zakonom su se poigravale pojedine sudije, stečajni i likvidacioni upravnici, upravo oni koji treba da ga poštuju i štite.

Nažalost, neki od njih poznati su i po drugim slučajevima slepe i zombirane pravde. Zašto se neki naši pravnici poigravaju sa boginjom pravde Justicijom? Možda je za to kriva ljubav prema hortikulturi. Jer, pored boginje pravde Justicije, postoji i biljka istog naziva. Dekorativna biljka justicija, naziva se još i jakobinija i liči na zevalicu. Ta zevalica im izgleda privlačnije od boginje pravde sa mačem, terazijama i povezom preko očiju kao simbolom nepristrasnosti. Tako bi u lokalnom privrednom pravosuđu, latinska izreka ’’justicija regnorum fundamentum’’/’’pravda je temelj države’’, mogla da se prevede kao ’’zevalica je temelj države’’. A neki su baš bili zevnuli, ili zinuli, kako god se to smatralo.

Na kraju, jasno je da će pravi mentori i scenaristi pokušaja nezakonitog preuzimanja hotela ostati u senci. Vlasnici firme Imperijal Agro i članovi konzorcijuma tri fizička lica, poslužili su ovom slučaju kao pioni u šahovskoj partiji koje je pojela neumoljiva boginja pravde Justicija. Oni dobro znaju ko je vukao poteze sa njihove strane.

Ne ulazimo u pitanje njihovog interesa da obelodane ko im je obećao hotel Sirmium i sredstva za njegovu obnovu. Javnost će za to sigurno ostati uskraćena. Nešto drugo je važnije! Ti mentori iz senke, kada je pitanju ostvarivanje sprege raznih institucija, bili su moćni samo na domaćem terenu. Pokazalo se da je njihova moć, da tako nešto sprovedu u širim okvirima, veoma limitirana ili ništavna.

Ima i neke simbolike u tome što su njihovim saučesnicima u lokalnom pravosuđu ’’otvorene oči’’ upravo na Vidovdan. Ostaje da im Sveti Vid pomogne da ubuduće gledaju Justiciju kao boginju pravde, a ne kao saksijsku biljku zevalicu.

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO