Kako možete ojačati svoj psihološki imunitet?

0
6523

Ljudi prolaze kroz različite situacije u životu. Okolnosti u životu utiču na formiranje  ličnosti i to kakav će trag, naročito neprijatne okolnosti, ostaviti u životu pojedinca. U zavisnosti od toga kako je svaki preživljeni dogadjaj obradjen i interpretiran, biće i posledice koje on ostavljla.

Psihološka otpornost je veština dobrog prilagođavanja značajnim izvorima stresa kao što su tragedije, traume i druge teške okolnosti u porodičnim, partnerskim ili poslovnim odnosima.

Ta psihološka otpornost predstavlja vrstu imuniteta čija je funkcija identična onome koji naše fizičko zdravlje čuva od različitih štetnih agenasa i sprečava različite vrste infekcija i bolesti. Kada je u pitanju ovaj “psihološki imunitet” on čuva naše mentalno zdravlje i dovodi nas u ravnotežu sa samim sobom.

Treba odmah napomenuti da psihološka otpornost nije ljudska osobina koja se ima ili ne. To je veština koja se može naučiti i predstavlja skup misli, osećanja i ponašanja koji zajedno čine dobar štit u odbrani od  stresa.

Da li će pojedinac biti psihološki otporan zavisi od mnogih faktora.

Jedan od najznačajnijih faktora koji utiče na psihološku otpornost su odnosi u porodici.  Podrška dobijena u porodici je za razvoj svake ličnosti veoma bitna. Ukoliko osoba potiče iz porodice u kojoj su negovani podržavajući i negujući odnosi, njen psihološki imunitet će biti snažan. Ovo svakako ne znači da je u ovakvim porodicama svaka kritika ili zabrana isključena, već da i kada se desi neko neprihvatljivo ponašanje, kritika se odnosi na nedopustivo ponašanje, ali se ličnost i dalje uvažava i prihvata.

Pored odnosa u porodici šira socijalna mreža takođe predstavlja značajan faktor. U odnosu na to kako se kotira u društvu, kao i koliku podršku ima od svoje okoline, osoba će umeti da se snađe čak i kada okolnosti nisu najpovoljnije. Ona će znati kako da savlada svoje emocije i impulse koji ponekad mogu iskriviti realnu sliku stvarnosti i dovesti do problema u komunikaciji.

Osobe sa jakom socijalnom podrškom imaju razvijen snažan psihološki imunitet, pa posledično i razvijeno poverenje u vlastite snage i sposobnosti, samopoštovanje i pozitivnu sliku o sebi, što su takođe,bitni faktori u razvoju psihološke otpornosti.

Međutim, nisu svi ljudi imali sreću da odrastaju u negujućoj i stimulativnoj sredini. To su okolnosti koje su prosto bile datost iu vreme kada čovek odrasta možda se i nije se moglo drugačije. Dobra strana je to da u sada i ovde svaka osoba sebi može stvoriti jaku i podržavajuću socijalnu mrežu. Ovo sve se ne dešava samo od sebe.

Potreban je predan rad i ulaganje u dobre odnose sa drugima. Sasvim je ispravno očekivati podršku i negu od drugih, ali je to isto potrebno i dati. Takvim pristupom, vremenom će doći do širenja socijalne mreže i stimulativnih odnosa sa drugim ljudima koji će doprineti ojačavanju vlastitih snaga i otpornosti.

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

Jelena Dragičević Berat,
TA psihoterapeut
Kontakt: savetpsihologa@gmail.com
kontakt telefon: 065 3030120

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here