Kako se izboriti za sebe, a ne nauditi drugome?

0
3403

Opet nisam rekla ono što mislim. Ponovo sam popustila. Trebalo je da zauzmem čvršći stav. Zvuči Vam poznato?

Sve ove rečenice ukazuju na to da u situacijama kada je potrebno zauzeti stav i otvoreno izraziti svoje potrebe, želje ili razmišljanja ustuknete i nekako drugoj osobi prepustite više prostora, a samim tim dajete joj direktnu potvrdu da su njena prava i potrebe bitnije od vaših.

Ponašanje koje vam može pomoći da izadjete na kraj sa drugim ljudima u neprijatnim situacijama je suprotno ovome  i naziva se asertivno ponašanje.

Da bismo bolje objasnili šta znači biti asertivan  najbolje je da za početak to uradimo preko njegovih suprotnosti – agresivnog i pasivnog ponašanja.

Agresivno ponašanje ispoljavaju osobe koje su spremne da „pogaze sve pred sobom“  kako bi ostvarile ono što su naumile. Osobe agresivnog stila smatraju da drugi ljudi nikako ne smeju da ih spreče u ostvarivanju ciljeva i osećaju bes ukoliko se to nekad desi. Taj bes oni ispoljavaju tako što vredjaju druge, napadaju ih i optužuju, u nekim slučajevima i fizički se obračunaju.

U slučaju pasivnog ponašanja osoba takodje nešto želi, ali to ne izražava direktno, niti preduzima bilo šta kako bi ostvarila svoj cilj. Ona sputava sebe, često ni sebi samoj ne priznaje ono što želi i samo ponekad indirektno pokušava da postigne svoj cilj. Ona najčešće ima emocije anksioznosti, ljutnje ili povredjenosti.

Sredina izmedju dva predstavljena ponašanja je asertivno ponašanje.

Ono podrazummeva izražavanje sopstvenih misli, osećanja i uverenja na direktan, iskren i adekvatan način bez ugrožavanja prava druge osobe. Osoba se bori za ostvarenje svog cilja, ali uz puno poštovanje drugih ljudi i njihovih potreba. Asertivni ste kada se zauzimate za sebe, odbijate zahteve drugih sa kojima se ne slažete  i  tražite  ono  što želite bez ustezanja. Kada se ovako ponašate vi ne obezvređujete  druge osobe, uvažavate njihovu ličnost, iako ponekad kritikujete ponašanje koje vam se ne dopada.

Kako biste asertivno ponašanje uvrstili u svoj repertoar ponašanja, u komunikaciji sa drugima uvek krenite od sebe, jasno kažite  šta mislite, osećate, želite ili ne želite.

U porukama koje upućujete drugima naglasite da vi tako mislite, vi se tako osećate  i vi tako  vidite situaciju. Ovakva poruka će izražavati vas, biti izrečena bez dominacije ili degradiranja drugog, štitiće vaše, al i pravo druge osobe.

Ona će sprečiti zastoj i sukobe u komunikaciji, ali i odražavati jasan i čvrst stav u zauzimanju za sebe jer prava svih su ista, samo su načini borbe za njih različiti.

Jelena Dragičević Berat,
TA psihoterapeut
Kontakt: savetpsihologa@gmail.com
kontakt telefon: 065 3030120

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here