Kako zadržati kontrolu nad vlastitim životom?

0
5053

Sam pojam moći se može različito tumačiti u odnosu na vreme u kom se posmatra ili perspektivu iz koje se tumači.

Ako se pojam moći posmatra kroz vreme, dolazimo do zaključka da je svako od tih vremena imalo svoju definiciju, tj  da  su kroz vreme, sa društvenog  ili aspekta pojedinca, moćnim smartane potpuno drugačije stvari. Nekada je moć na primer, iskazivana zlatom, mada je bilo je i vremena kada je znanje smatrano jednim od značajnih pokazatelja moći.

Za neke se ovaj vid moći može činiti nevažnim jer znanje je nešto što se “ne vidi spolja”, a samim  tim ne garantuje baš uvek da će onaj ko ga poseduje biti istovremeno i moćan, gledano u društvenom i socijalnom kontekstu. Ovo možda i jeste tačno jer znanje je deo ličnosti i vrednosnog sistema pojedinca koje nekoj drugoj osobi ili u trenutnoj društvenoj klimi, i ne mora predstavljati ništa značajno. Za pomenutu drugu osobu, moć može biti novac kojim će dolaziti do svih ciljeva i tako u društvu, u kome je novac pokazatelj i moći pojedinca, možda zauzimati visoku poziciju, pa  sebi, ali i dugima,  delovati zaista moćno.

Oba pomenuta slučaja predstavljaju potpuno drugačije poglede na sam pojam moći, gde je se u prvom pod moći podrazumeva ono na šta pojedinac ima apsolutni uticaj jer je na primer samo pitanje lične odluke koliko će ko znanja u toku svog života steći, kao i odluke koliko mu je to zaista važno.

Šta god da je lični pokazatelj moći u životu, logika čitave priče je ta da pojedinac koji oseća da ima moć, može biti spremniji i odvažniji za preduzimanje odgovornosti i inicijative u vlastitom životu što je veoma važno sa aspekta samog zadovoljstva životom i ideje o njegovoj svrsi. Zadovoljstvo životom je nešto što ne dolazi spontano. Ono  je direktno vezano za to koliko se pojedinac posvećuje sopstvenom životu.

Rečeno na ovakav način, ova ideja može delovati čudno jer nameće pitanje kako je moguće ne posvetiti se svom životu?!  Zapravo i jeste moguće jer svaki put kada svoj život prepuste okolnostima ili  odlukama drugih, ljudi spontano odustaju i zaboravljaju da je njihov život jedinstven i neponovljiv, te je njihovo apsolutno pravo dag a urede po svojoj meri.

Kao takav, on zaslužuje punu pažnju i posvećenost svake osobe jer biti zadovoljan svojim životom možda je i najveći oblik moći koji je nezavistan od socijalnih okolnosti  ili vremena u kom se živi. To zadovoljstvo je čin lične odluke  pojedinca koji sebe vidi kao vredno ljudsko biće.

Kada čovek sebe posmatra na takav način, šanse da sebi postavlja ograničenja i zabrane su svedene na minimum jer takva osoba je u svakom trenutku svesna i činjenice da život ne može biti isplaniran do kraja  tako da joj sve okolnosti idu na ruku, ali je spremna da se istima prilagodi jer veruje u  svoje potencijale i sposobnosti.

Postavljajući stvari na ovakav način, osoba sebi istovremeno  pruža i osećaj moći jer zna da njene mogućnosti uticaja nisu baš zanemarive. Ovo je važno jer za ostvarivanje ciljeva i postizanje uspeha u životu ključno je verovati u sebe, hrabriti se i podržavati  čak i kada svi drugi izraze sumnju i nepoverenje ili im ti postignuti uspesi deluju nevažni i mali. Za  pojedinca svaki uspeh može biti podvig u zavisnosti od ugla iz koga ga posmatra i koliki značaj pridaje moći koju ima u svom životu.

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

Jelena Dragičević Berat,
TA psihoterapeut
Kontakt: savetpsihologa@gmail.com
kontakt telefon: 065 3030120

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here