Koliko je efikasna psihoterapija preko interneta?

0
2102

Kada se pomene psihoterapija i savetovanje većina ljudi pomisli na susret sa psihoterapeutom uživo pri kojem se razgovor vodi u intimnoj i mirnoj atmosferi.

Ovakva zamisao nije pogrešna jer psihoterapija koja se odvija licem u lice klijenta i terapeuta predstavlja idealnu situaciju, budući da kada je kontakt uživo obe strane mogu nesmetano opaziti sve one suptilne znake koji čine ljudsku komunikaciju, a nisu iskazane rečima koje drugome upućujemo.

Smatra se da su poruke upućene drugima uglavnom sadržane u gestovima, mimici, gestikulaciji ili položaju tela koji osoba zauzima tokom komunikacije, pa samim tim je veoma važno sve te znake ispratiti u direktnom kontaktu jer koliko god da je dobra i delotvorna psihoterapija online putem Skype-a ili Vibera-a može biti donekle ograničena baš u ovom aspektu, iako su prednosti online psihoterapije i pored ovoga brojne i značajne.

Polazeći od prvopomenute zamisli da je psihoterapija susret klijenta i terapeuta u „četiri oka“, treba napomenuti da postoje klijenti kojima ovakav susret, bar u početku, nije najbolji izbor jer saopštavaju da su neke važne i značajne činjenice izneli bez problema zahvaljujući odsustvu fizičke prisutnosti terapeuta u istoj prostoriji. Postoji mogućnost da je baš odsustvo tog fizičkog kontakta smanjilo količinu stida koju bi osoba mogla osećati u vezi nekih neprijatnih činjenica iz svog života.

Iako je ovo ponekad prisutno u praksi, treba napomenuti da kroz odnos klijenta i terapeuta gradi se poverenje koje doprinosi izgradnji i jačanju terapijskog saveza važnog za dinamiku rešavanja bilo kogproblema zbog koga se klijent obratio. Terapijski savez klijenta i terapeuta važan je i za online, kao i za psihoterapiju uživo, budući da je on jedan od preduslova za efikasnost psihoterapije. Samo fizičko odsustvo psihoterapeuta ne bi trebalo to da ugrozi  jer ako je terapeut dosledan,stručan i kompetentan, sam proces psihoterapije ne može biti ugrožen.

Psihoterapija online danas predstavlja izbor za sve one koji imaju nedostatak vremena. Ona im omogućava da umesto žurbe na još jedno mesto, profesionalnu uslugu u radu na sebi dobiju iz udobnosti svog doma. Osim toga ovakavvid psihoterapije idealan je i za sve ljude koji u svojoj blizini nemaju adekvatnu psihoterapijsku pomoć, kao i za sve one koji su u inostranstvu gde zbog jezičke barijere ili kulturoloških razlika ne mogu sebi pomoći na adekvatan način. 

Online psihoterapija je efikasna pomoć u rešavanju mnogobrojnih problema – prevazilaženje depresije,  paničnih napada; učenje kontrole besa; prevazilaženje fobija, strahova i anksioznosti; u procesu tugovanja zbog gubitka voljenih (bilo smrti ili prekida veza), oporavak od prošlih stresnih iskustava i trauma; kod psihosomatskih oboljenja ili poremećaja ishrane i spavanja, problema na poslu; problema u partnerskim odnosima i porodici…

Pored prevalilaženja pomenutih problema ovaj vid psihoterapije može pomoći i u ličnom razvoju, te ga moguće primeniti i u učenju asertivnog ponašanja,  prevazilaženju stidljivosti, postavljanju ciljeva, razvoju socijalnih veština ili razvoju i održanju motivacije.

Psihoterapija online je sveprisutnija i ne treba zaboraviti da postoje situacije kada je ona i idealno rešenje. Ono što je sigurno je to da u slučajevima kada ne postoji mogućnost za kontakt uživo, odsustvo ove opcije ne treba da spreči lični rast i razvoj ili rešavanje problema koji osobu koče na ovom putu.

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

Jelena Dragičević Berat,
TA psihoterapeut
Kontakt: savetpsihologa@gmail.com
kontakt telefon: 065 3030120

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here