Na današnji dan rođen je PETAR MILOŠEVIĆ

0
3112

Na današnji dan 1930. godine rođen je Petar Milošević, najpoznatiji svetski poznavalac istorije Sirmiuma, koji je živeo u Sremskoj Mitrovici.

Završio je klasičnu arheologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je i doktorirao 1978. godine sa tezom o sirmijumskim nekropolama, a potom stekao i zvanje naučnog saradnika Arheološkog instituta SANU.

U svom naučnom radu najviše se ispoljio proučavajući arheologiju i istoriju antičkog Sirmiuma i rimsku kulturu u Sremu, ali i na široj teritoriji Srbije i Jugoslavije.

Napisao je preko 70 studija i naučnih priloga, koji su objavljeni u stručnim jugoslovenskim i inostranim časopisima, oko 140 popularnih radova, knjiga i publikacija, kao i više od 700 zapaženih novinskih članaka i feljtona.

Autor je, takođe, nekoliko scenarija za dokumentarne filmove. Dobitnik je više jugoslovenskih priznanja za svoj naučni rad i popularizaciju antičke kulture na našem prostoru.

Od strane naučnika i stručnjaka nazvan je „ocem istorije Srema“. Uvršćen je u knjigu 1000 najznamenitijih naučnika XX veka od strane američkog bibliografskog zavoda.

Preminuo je juna meseca 2002. u svom rodnom gradu, kojem je posvetio ceo svoj život i radni vek. U smrt je otišao onako kako je živeo i stvarao. Tiho i usamljenički.

U centralnom gradskom parku u Sremskoj Mitrovici postavljena je bista sa njegovim likom.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here