Poreska uprava POČELA da proverava više od 1000 ljudi sa imovinom VEĆOM od prihoda

1
3036
Pixabay

U Poreskoj upravi, koja je zadužena za primenu Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, sada se obrađuju podaci o imovini za više od 1.000 ljudi. Kako je rečeno u Poreskoj upravi, u okviru Registra rizika, na osnovu kojih Odeljenje za rizike radi njihovu analizu, postoje jasno definisani kriterijumi po kojima se određuje čija će se imovina proveravati.

Pritom se kao osnovni kriterijum uzima nesrazmera između prijavljenih prihoda i uvećanja imovine, pa će, kako navode u Upravi, građani kod kojih je utvrđena najveća nesrazmera, biti prvi kod kojih će se raditi provera.

U Upravi je formirana posebna organizaciona jedinica, koja je nadležna za obavljanje poslova u vezi primene ovog zakona, a podaci o imovini fizičkih lica prikupljeni su od državnih organa, uključenih u sprovođenje ovog zakona. To su Ministarstvo unutrašnjih poslova, Narodna banka Srbije, Uprava za sprečavanje pranja novca, Agencija za sprečavanje korupcije, Republički geodetski zavod, Agencija za privredne registre, Centralni registar hartija od vrednosti.

U toku je uparivanje podataka o imovini i prijavljenim prihodima, kojima raspolaže Poreska uprava i onih koji su pribavljeni iz eksternih izvora. Formiran je Registar rizika, sa jasno definisanim kriterijumima, na osnovu kojih će biti izvršeno rangiranje poreskih obveznika„, navode u Poreskoj upravi.

Na pitanje kojim se delatnostima bave ljudi čija se imovina proverava u „prvom krugu“, da li je reč o funkcionerima, biznismenima, političarima, menadžerima, sportistima, estradnim ličnostima u Upravi navode da se zakon jednako primenjuje na sve građane za koje se utvrdi da postoji nesrazmera između prijavljenih prihoda i uvećanja imovine. Naglašavaju da je nezahvalno procenjivati koliki je broj građana čija će se imovina proveravati.

Kada je reč o vrsti imovine koja se proverava navode da se pri utvrđivanju vrednosti imovine u obzir uzima celokupna imovina fizičkog lica, a naročito nepokretne stvari, kao što su stanovi, kuće, poslovne zgrade i prostorije, garaže, zemljišta i drugo. Proveravaju se i finansijski instrumenti, udeli u pravnom licu, oprema za obavljanje samostalne delatnosti, motorna vozila, plovni objekti i vazduhoplovi, štedni ulozi i gotov novac, izdaci za privatne potrebe.

Trenutno je u Sektoru za utvrđivanje porekla imovine i posebnog poreza zaposleno 20 poreskih inspektora, osposobljenih za primenu zakona, a sistematizacijom radnih mesta je predviđeno da ih bude tri puta više, ukupno 63.

Zakon je donet sa ciljem razotkrivanja i oporezivanja pojedinaca koji, i pored skromnih primanja, vode luksuzan život.

Njime je propisano da onaj ko ne bude mogao da dokaže da je na zakonit način stekao imovinu ostane bez tri četvrtine njene vrednosti, a ako sud utvrdi da je imovina stečena krivičnim delom, mogao bi da mu bude oduzet celokupan nezakonito pribavljen imetak.

(Tanjug)

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

1 COMMENT

  1. Super, predlažem da krenu od političara i biznismenima bliskim političkim strankama, jer oni čine preko 90% populacije koja se obogatila od 90.tih, pa na ovamo. Pri tom, preispitati sve, supruge, muževe, decu, a posebno tetke (one su „mutne“ skroz) itd. Ma, ljudi, ovo je debeli spin vladajuće stranke pred izbore. Isto to su radili i oni pre njih i nikome nije oduzeta imovina. Obično zamajavanje naroda. Nemamo mi samostalne i profesionalne institucije koje to mogu da odrade. Aj da vidim da se neko usudi da istražuje imovinu lokalnih moćnika, a da ne pričamo o onima na republičkom nivou. Svi lopužaju posredno, nameštaju tendere braći, sestrama, kumovima……

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here