Radnici na odgušenju kanalizacije svakodnevno nailaze na nezamislive stvari: KANALIZACIJA NIJE KONTEJNER!

0
5774

Svetski Dan voda, 22.mart, sremskomitrovački Vodovod obeležio je podelom flajera čija je osnovna poruka da kanalizacija nije kontejner. Reč je o edukativnoj, ekološkoj kampanji koja sadrži  upozorenja sa ciljem da se ukaže na štetnost nepravilne upotrebe kanalizacije. Svi korisnici usluga odvođenja otpadnih voda u Sremskoj i Mačvanskoj Mitrovici i Laćarku su uz februarski račun dobili obaveštenje u vidu letka o tome koje su materije i materijali najštetniji po kanalizacioni sistem, ali i životnu sredinu.

Na ovaj način JKP Vodovod Sremska Mitrovica promoviše društveno odgovorno ponašanje u očuvanju životne sredine i zdravlja ljudi, kao i dobar odnos prema komunalnoj infrastrukturi.

S obzirom na specifične okolnosti u kojima se ove godine obeležava Svetski Dan voda, u JKP Vodovod je odlučeno da se pažnja usmeri na odvođenje otpadnih voda i sve ono što čini jedan kanalizacioni sistem. Podeljeni flajeri treba da skrenu pažnju i podignu nivo komunalne i ekološke svesti kod svih građana. Sve počinje od sudopere, kade i toaleta. Potom kanalizacija ide kroz mrežu i šahtove i dolazi do fekalnih crpnih stanica.  Potom se iz Glavog kolektora na FCS Čikas  otpadne vode izlivaju u recipijent – reku Savu. Problem nastaje odmah na početku.

Šta ubacujemo u odvode kućnih instalacija?

Radnici Vodovoda koji rade na odgušenju kanalizacione mreže nailaze na raznorazne, ponekada neverovatne i nezamislive stvari: delove garderobe, ćebadi, jorgane, plastičnu ambalažu, tetrapak, životinjske iznutrice… Poslednjih godina, najveći problem u smislu količine otpada predstavljaju vlažne maramice. To se događa ne samo kod nas nego i u velikim svetskim gradovima. Problem je takođe sav nerazgradivi materijal: higijenski proizvodi, ostaci hrane, masnoće, hemikalije, lekovi, dlake, opušci, građevinski materijal. Jednostavnije rečeno: isključivo toalet papir bi smeo da se odlaže u wc šolju. Sve ostalo bi moralo da se tretira kao otpad i da završi u kontejneru. Ovo je prilika da skrenemo pažnju korisnicima kanalizacije na probleme sa kojima se suočavamo, a to su u stvari naši zajednički problemi, jer direktno utiču i na zagađenje vode“, rekao je Borislav Babić, v.d.direktora JKP Vodovod u izjavi za medije.

U Sremskoj Mitrovici je usvojen separacioni sistem odvođenja fekalnih i atmosferskih voda, a reka Sava se koristi kao recipijent. Otpadne vode se kanališu putem kolektora i ulične kanlizacije. U sistemu fekalne kanalizacije je 6 crpnih stanica sa glavnim fekalnim kolektorom na kanalu Čikas, koji sakuplja i odvodi celokupne upotrebljene vode. Ona se neprečišćena izliva u reku Savu.

Na mrežu dužine blizu  140 km priključeno je oko 16 500 korisnika. Vodovod svakodnevno radi na održavanju mreže i priključaka, ima svu neophodnu opremu za odgušenja i druge probleme u sistemu. Ipak, da bi se sačuvao sistem neophodno je da se povede računa o tome šta ubacujemo u odvode sudopere, toaleta, kade…

Lako mogu da stradaju i ulične i kućne instalacije, pa bi o tom segmentu trebalo razmisliti. Međutim, još je važnije da sve što prođe kroz sistem izliva se u reku Savu i svakako može negativno uticati na životnu sredinu, a samim tim i na zdravlje ljudi.

(Ljiljana Janković)

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here