Recept za poslovni uspeh – knjigovodstvo, efektivnost zaposlenih i poslovne aplikacije

0
984

Knjigovodstvo je osnova svakog preduzeća i većina vlasnika firmi muči se sa svojim računima i poreskim prijavama, jer ne znaju kako da vode knjige. Efikasno knjigovodstvo je ključno za praćenje toka novca, poreza i finansija vašeg poslovanja. Zbog toga je neophodno da tako važan zadatak prepustite pouzdanoj knjigovodstvenoj agenciji.

Sa knjigovođom na koga možete da se oslonite mnogo je lakše da pratite svoje poslovne ciljeve i ostvarite dugoročan uspeh. Kompanije koje brinu o svom profitu pažljivo biraju koje profesionalce angažuju. Da bi mogli nesmetano da se posvete razvoju sopstvenog poslovanja i u isto vreme budu sigurni u efikasnost knjigovođe, mnogi preduzetnici danas se služe različitim alatima i softverima za poslovno planiranje i praćenje efektivnosti zaposlenih. Među aktuelnim i pametnim rešenjima prednjači ERP (Enterprise Resource Planning), odnosno poslovno planiranje resursa.

Pre nego što se okrenemo ERP-u i mehanizmu njegove primene, osvrnimo se kratko na usluge koje knjigovodstvene agencije nude i na njihov značaj za svako poslovanje.

Zašto vam trebaju usluge knjigovodstvene agencije?

Postavljanje ciljeva poslovnog knjigovodstva i razvijanje efikasnih knjigovodstvenih navika olakšava vam da držite na oku različite aspekte i složenost vašeg poslovanja. Loše knjigovodstvo može uticati na razvoj vašeg biznisa na više načina, odnosno može da vas dovede u pravno složene situacije.

Sa druge strane, ukoliko angažujete ekonomske stručnjake, već ste na pola puta da osigurate vrednost svog poslovanja i da sačuvate svoj novac. Bez obzira na to u kom gradu vodite firmu, uvek možete potražiti knjigovođu koji ima dobru poslovnu reputaciju. Knjigovodstvena agencija Niš, Beograd, Novi Sad ili neki manji grad – razmotrite sve raspoložive opcije i pažljivo izaberite kome ćete poveriti svoje finansije.

Od standardnih usluga kao što je izrada kalkulacija, obračun PDV-a ili podnošenje poreske prijave, preko izrade platnog prometa do nekih usluga posebnog tipa – knjigovođa vas vodi kroz finansijski i pravni “lavirint” do profita. U zavisnosti od toga šta paket usluga obuhvata, primera radi, da li podrazumeva analizu poslovanja, poslovne planove, procenu vrednosti kompanije i slično, knjigovodstvena agencija cenovnik određuje i pravi konačan račun za pružene usluge.

Preduzetnici koji razumeju kolika je važnost blagovremenih i tačnih finansijskih izveštaja, uvek će potražiti pouzdanu agenciju i profesionalce koji znaju da vode evidenciju na pravi način. Takođe, nastoje da postave i pridržavaju se rasporeda koji osigurava da se svi podaci na vreme pregledaju i budu u skladu sa zakonom i pratećim trendovima. Sve ovo pomaže da vlasnici firmi bolje razumeju status poslovanja i donesu pametne odluke.

Na ovom putu ka poslovnom uspehu, preduzetnicima, ali i vlasnicima knjigovodstvenih agencija od velike koristi su poslovne aplikacije koje prate efektivnost zaposlenih.

Istražite poslovne aplikacije

Mnoge poslovne aplikacije se integrišu sa različitim računovodstvenim softverskim paketima kako bi preduzetnicima dale poboljšane rezultate. Primera radi, aplikacije za praćenje vremena prate koliko je vremena utrošeno na neki projekat ili posvećeno određenom klijentu i tako omogućavaju da procenite efikasnost rada i povećate svoju profitabilnost.

Poslovne aplikacije daju vredne podatke koji se mogu koristiti za izradu budućih predloga usluga, pokretanje platnog spiska, fakturisanje klijenata i slično. Takođe postoje aplikacije koje se mogu sinhronizovati sa vašim knjigovodstvenim softverom tako da se značajno smanji vreme utrošeno na kreiranje ili pregled tih izveštaja.

Šta je ERP i kako funkcioniše?

Kao što smo već pomenuli, među brojnim aplikacijama koje danas stoje vlasnicima kompanija i knjigovodstvenih agencija na raspolaganju, kao posebno efikasna ističe se ERP, odnosno sistem koji pored poslovnog planiranja resursa u realnom vremenu omogućava firmama da upravljaju poslovnim procesima i ujedno koordiniraju pojedinačnim poslovnim jedinicama.

Zahvaljujući ERP rešenjima, svi procesi i funkcije u jednoj kompaniji su objedinjeni i postoji protok informacija između svih delova firme. Ovo znači ne samo veću produktivnost procesa koji se obavljaju, već i značajno poboljšanu komunikaciju među zaposlenima.

ERP-om su obuhvaćene finansije, magacin, prodaja, nabavka, ali i odeljenje ljudskih resursa i menadžment odnosa sa kupcima. Svaki od ovih sektora dalje ima svoje podsektore pa se tako ERP rešenja u računovodstvu odnose i na glavnu knjigu, i na dugovanja i potraživanja, upravljanje gotovinom, budžetiranje, upravljanje troškovima i slično.

U prodaji podrazumeva upravljanje kupcima, upravljanje cenovnicima i popustima, planiranje prodaje itd. U ljudskim resursima obuhvata proces zapošljavanja, upravljanje ličnim podacima, praćenje edukacije, obračun zarada, obračun poreza i doprinosa.

Među poznatim domaćim ERP rešenjima za mikro, mala, srednja i velika preduzeća naročito su popularni  UPIS – IIB i AB SOFT (koji je namenjen za proizvodna preduzeća, maloprodajne objekte i apoteke). Tu su zatim NAVIGATOR  i M&I. U svetu (a i kod nas) koriste se SAP, MICROSOFT DYANAMICS NAV i ORACLE.

Pored ERP poslovnih rešenja, postoje još neki korisni programi za merenje utrošenog vremena, kao što su Hours Tracker, Time tracking app ili Timesheet calculator. Svaki od ovih softvera nesumnjivo može da pomogne firmama da povećaju efikasnost svog knjigovođstva, a knjigovodstvenim agencijama da prate i unaprede efektivnost zaposlenih.

Preduzimajući ove jednostavne korake, sasvim izvesno možete računati na poboljšanje i poslovni napredak.

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

(Ljiljana Bugarin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here