REGIONALNA DEPONIJA: Reciklaža i kompost im donose profit

0
2922

Regionalna deponija u Sremskoj Mitrovici jedna je od retkih sanitarnih deponiija u Srbiji gde se primenjuju evropski standardi.

Počela je sa radom pre pet godina, a investicija je iznela oko deset miliona evra, i to najvećim delom sredstvima Evropske unije. Predviđena je da opsluži više od dve stotine hiljada stanovnika, Šapca sa 116.000 i Sremske Mitrovice sa 85.000 stanovnika. U planu je da usluge deponije koriste i opštine Bogatić i Šid.

U prvoj fazi izgrađena je na pet hektara kaseta za prijem oko 440.000 tona komunalnog otpada, kao i postrojenje za prečišćavanje procednih voda. Druga faza predviđa izgradnju linije za separaciju otpada i kompostilište za obradu biorazgradivog otpada. Tokom ove godine završiće se linija za separaciju otpada sa kapacitetom 15 tona na čas.

Javna komunalna preduzeća iz ova dva grada preuzeće brigu o primarnoj selekciji otpada, dok će na deponiji biti sekundarna selekcija, gde će se obrađivati tzv. „suva komponenta“. Time će biti omogućeno izdvajanje komponenti koji se mogu reciklirati: stakla, papira, kartona, pet ambalaže, metala, čijom prodajom će JKP „Srem-Mačva“ prihodovati na tržištu sekundarnih sirovina.

S druge strane, veoma važno je se da veći deo otpada, oko 60 odsto, tzv. organski i zeleni otpad, a koji težinski učestvuje sa oko četvrtinom u sveukupnom otpadu, dalje prerađuje. Inače, plan je da iz Šapca bude deponovano oko 33.000 tona, a iz Mitrovice oko 22.000 tona komunalnog otpada godišnje

Mikrobiološki aktivan „mokri otpad“, oko 15.000 tona, išao bi na kompostiranje. Time bi kompost bio dalje korišćen u agraru kao đubrivo, dodatak zemljištu u parkovima ali i kao zaštitna prekrivka kod deponovanja otpada. Ovde je započelo kompostiranje na otvorenom sa opremom koju je donirala nemačka agencija GIZ. To je velika ušteda jer se ovaj otpad ne deponuje, a ostvaruju se i dodatna sredstva prodajom.

Cena odlaganja komunalnog otpada na deponiji ostaje nepromenjena, 1.800 dinara po toni, a cena bez prevoza sa transferne stanice stanice u Šapcu je 1.380 dinara, bez PDV. Iz Šapca svakog dana se na deponiju preveze oko 35 tona otpada, što je mnogo manje u odnosu na prethodne godine.

Na bivšu gradsku deponiju Dudara dnevno je deponovano i do sto tona otpada i to samo sa gradskog područja. Od prošle godine otpad se prikuplja i u svih 50 sela na teritoriji Šapca.

I u Šapcu su preduzete mere za kompostiranje zelenog otpada, gde se preradi oko tri hiljade tona godišnje. Međutim, u Srbiji se još uvek veoma male količine otpada recikliraju, manje od deset odsto, dok je to u svetu mnogo više, čak 80 do 90 odsto. Ne samo da se smanjuje količine deponovanog otpada nego se na tome i zarađuje, a to znači značajan broj radnih mesta.

(D. Eraković/Danas/foto: srem-macva.rs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here