Rizici pri kupovini i prenosu vlasništva vozila: KAKO SE ZAŠTITITI?

0
1464

Mnogi nisu upoznati sa potencijalnim problemima koji mogu nastati nakon prodaje vozila, a koji mogu izazvati ozbiljne komplikacije i pravne posledice. Naime, mnogi su prodali svoje vozilo uz obećanje kupca da će on preneti vlasništvo i izvršiti preregistraciju na svoje ime.

Sve dok se to ne desi, sve kazne za prekršaje koje se beleže „na daljinu“, poput nepropisnog parkiranja ili neplaćenih parking karata, koje otkriva nadzorni sistem „Oko sokolovo“, ili prekoračenje brzine koje uoče kamere, biće poslate osobi na čije ime je vozilo registrovano.

Šta se zapravo dešava? Iako je kupoprodajni ugovor overen kod notara, prenos vlasništva se dešava tek kada se vozilo zvanično preregistruje u Ministarstvu unutrašnjih poslova na ime kupca. U nastavku razmatramo koje su potencijalni rizici za prodavca i kupca sve dok se ovaj pravni proces ne završi u potpunosti?

Koji je rizik za prodavca vozila?

Rizik i odgovornost za eventualne saobraćajne prekršaje ili kazne za nepropisno parkiranje, uključujući i neplaćanje ili istek zonskog parkiranja, prelaze na osobu na čije je ime vozilo trenutno registrovano.

Izazovi dokazivanja neodgovornosti bivšeg vlasnika

Praktično, kada se vozilo proda, prodavac prenosi tu odgovornost na kupca tek kada kupac preregistruje vozilo na svoje ime u MUP-u.

Do tog trenutka postoji pretpostavka, mada se može pobiti, da je prodavac kao vlasnik vozila počinio saobraćajni prekršaj za koji se tereti.

Drugim rečima, ako prodavac i kupac zaključe ugovor o kupoprodaji automobila i overe ga kod javnog beležnika, izvrše plaćanje u celosti i predaju vozilo, ali kupac ne preregistruje automobil već ga koristi na osnovu overenog ovlašćenja, postoji rizik da bivši vlasnik teško može da dokaže svoju neodgovornost ukoliko dođe do prekršaja.

U takvim situacijama, advokat iz Novog Sada, ili bilo kog grada u Srbiji u kom je obavljena kupoprodaja vozila, može da pruži stručno pravno savetovanje i podršku, te pomoći u zaštiti prava i interesa prodavca.

Prodavac vozila u rukama prekršajnog sudije

Bivši vlasnik može pokušati da ospori svoju odgovornost za prekršaj u prekršajnom postupku pružanjem overenog ugovora o kupoprodaji vozila kao deo svoje odbrane. Mada, prekršajni sudovi obično ne prihvataju takav dokaz kao dovoljan da se dokaže da prodavac zaista nije počinio prekršaj ili nije odgovoran.

Na primeru nekretnina, vlasništvo kao pravo se stiče tek kada se novi vlasnik upiše u katastar nepokretnosti, poznato kao uknjižba, a ne samo overom kupoprodajnog ugovora i isplatom cene. U poređenju s tim, kod vozila bi taj trenutak bio preregistracija ili upis novog vlasnika u registar vozila. Tek tada bi bilo lakše dokazati da prodavac nije odgovoran za prekršaj za koji se tereti.

Do tada je prodavac u rukama prekršajnog sudije koji može da prihvati ili odbije prodavčeve tvrdnje, posebno ako kupac vozila kao svedok negira preuzimanje odgovornosti ili da je počinio prekršaj koji se stavlja na teret prodavcu.

Koji su rizici za kupca vozila?

Nije samo prodavac taj koji nosi rizik, već i sam kupac. Iako je potpuno platio vozilo i ima overen ugovor o kupoprodaji od strane javnog beležnika, postoji mogućnost da se suoči s problemom nemogućnosti preregistracije, pa čak i da ostane bez vozila.

Zaplena

To se najčešće dešava kada javni izvršitelj donese odluku o sprovođenju izvršenja nad vozilom prethodnog vlasnika. Obično se time prati i zabrana registracije i raspolaganja vozilom, jer je automobil često predmet zaplene. Budući da je to pokretna imovina koja može biti vredna, poverilac može da naplati svoje dugove prodajom vozila putem izvršnog postupka.

Zalog

Takođe, hipotetički, moguće je da je prodavac prethodno stavio zalog na vozilu koje je predmet ugovora o kupoprodaji. Srećnom, to se može proveriti u Registru založnog prava koji vodi nadležna Agencija za privredne registre u Beogradu. U tom slučaju, ta pravna radnja ne bi imala nikakvo dejstvo, što znači da biste mogli ostati bez vozila koje ste kupili, bez obzira na to što ste ga platili u potpunosti i preregistrovali na sebe.

Tužba

U takvoj situaciji, ako prodavac odbije da vam nadoknadi štetu, jedina opcija vam je da ga tužite. U slučaju da dobijete presudu u svoju korist koja postane pravosnažna, možete kasnije kroz izvršni postupak naplatiti štetu koju ste pretrpeli. Međutim, ovaj proces može potrajati i nekoliko godina.

Sigurnost pri kupovini i prenosu vlasništva automobila

Jasno je da prilikom kupovine automobila i prenosa vlasništva nad vozilom postoji određeni rizik koji može izazvati komplikacije i pravne posledice, kao i kod većine pravnih transakcija. Zbog toga, ako nemate poverenja u kupca ili ga ne poznajete, važno je da ne izdajete ovlašćenje za upravljanje vozilom koje važi do isteka registracije ili do opoziva. Umesto toga, preporučuje se da se prenos vlasništva obavi pre nego što novi vlasnik počne da koristi vozilo.

Ukoliko je prodaja vozila već izvršena, jedno od sigurnih rešenja koje može zaštititi prodavca od rizika i ukloniti brigu o tome da li je kupac preneo vlasništvo nad automobilom je da odjavi registarske tablice u MUP-u.

Kupac će tada biti obavezan da preregistruje automobil na svoje ime kako bi ga mogao da ga koristi.

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

(Srbijanka Stanković)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here