Dobro došli na Sremskomitrovački portal
logo


Svima dobro osim državi, moglo bi se na prvi pogled reći videći ovu fotografiju kao još jedan od mogućih primera „snalaženja“ ugostitelja. Naš redovni čitalac nam je po--nastavak--
Nedavni incident kada su pijani gosti Kafe bara ‘’Rim palata’’ smeštenog u Vizitorskom centru Carske palate Sirmijuma porazbijali prozore stanarima zgrade naspram zaštićenog spomen--nastavak--