Danas se održava 29. sednica skupštine Grada Sremska Mitrovica

0
542

U mitrovačkoj Gradskoj kući, danas se, sa početkom od 10 časova, održava 29. sednica lokalne skupštine.

Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

 1. POTVRĐIVANjE MANDATA ODBORNICI BOJANI SIMIĆ IZ SREMSKE MITROVICE,
 2. PREDLOG ODLUKE O USVAJANjU PLANA RAZVOJA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA PERIOD 2023-2030.GODINE ČIJI JE SASTAVNI DEO PLAN RAZVOJA,
 3. PREDLOG ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2022. GODINU,
 4. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2023. GODINU,
 5. PREDLOG IZMENE KADROVSKOG PLANA ZA ORGANE GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2023. GODINU,
 6. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU PLANA DETALjNE REGULACIJE STAMBENO-POSLOVNOG BLOKA SA PREDŠKOLSKOM USTANOVOM „MASLAČAK“ U SREMSKOJ MITROVICI,
 7. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE RADNE ZONE „SEVER“ U K.O.SREMSKA MITROVICA, GRAD SREMSKA MITROVICA,
 8. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE ISTOČNOG DELA VIKEND ZONE „GOLO BRDO“ U GRGUREVCIMA, GRAD SREMSKA MITROVICA,
 9. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O POSTAVLjANjU I UKLANjANjU OBJEKATA ZA DEPONOVANjE I SEPARACIJU REČNIH AGREGATA NA VODNOM ZEMLjIŠTU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITR10. PREDLOG PLANA ZA POSTAVLjANjE I UKLANjANjE OBJEKATA ZA DEPONOVANjE I SEPARACIJU REČNIH AGREGATA NA VODNOM ZEMLjIŠTU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA,
 10. PREDLOG PROGRAMA ZA ODRŽAVANjE I UREĐENjE GRADSKE PLAŽE U SREMSKOJ MITROVICI ZA 2023. GODINU,
 11. PREDLOG IZMENE PROGRAMA ODRŽAVANjA ČISTOĆE NA JAVNIM POVRŠINAMA ZA 2023.GODINU,
 12. PREDLOG IZMENA I DOPUNA PROGRAMA ODŽAVANjA PARKOVA, ZELENIH I REKREACIONIH POVRŠINA SA PLANOM SANACIJE ZAŠTIĆENOG DRVOREDA PLATANA I PLANOM UKLANjANjA ŠTETNE VEGETACIJE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA U 2023. GODINI,
 13. INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA JAVNIH PREDUZEĆA I PRIVREDNIH DRUŠTAVA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD
  SREMSKA MITROVICA ZA PERIOD 01.01.-31.03.2023.GODINE I TO:
  -JKP „VODOVOD“
  -JKP „KOMUNALIJE“
  -JP „SREM GAS“
  -JKP „TOPLIFIKACIJA“
  -JP „URBANIZAM“
  -DOO „SIRMIJUMPUT“
  -DOO „GRADSKO STANOVANjE“
 14. IZVEŠTAJ O RADU APOTEKARSKE USTANOVE SREMSKA MITROVICA ZA 2022.GODINU,
 15. PREDLOG REŠENjA O PRIBAVLjANjU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA NEPOSREDNOM POGODBOM UZ NAKNADU IZ PRIVATNE SVOJINE KOČIĆ JAGODE, KOČIĆ ZORANA, KOČIĆ ILIJE I
  KOČIĆ SPASOJA IZ SREMSKE MITROVICE,
 16. PREDLOG REŠENjA O OTUĐENjU NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANjA NA KATASTARSKOJ PARCELI 3574 K.O.SREMSKA MITROVICA,
 17. PREDLOG ZAKLjUČKA O DAVANjU SAGLASNOSTI GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADA SREMSKA MITROVICA DA NE POTRAŽUJE TROŠKOVE ZASTUPANjA U ODREĐENIM PREDMETIMA,
 18. PREDLOG ODLUKE O FINANSIRANjU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ BUDžETA GRADA SREMSKA MITROVICA,
 19. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O PRUŽANjU FINANSIJSKE PODRŠKE PORODICI ZA PRVOROĐENO DETE IZ BUDžETA GRADA SREMSKA MITROVICA,
 20. IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANjA JKP REGIONALNA DEPONIJA „SREM MAČVA“ ŠABAC ZA 2023.GODINU,
 21. INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA JKP REGIONALNA DEPONIJA „SREM MAČVA“ ŠABAC ZA PERIOD 01.01.-
  31.03.2023. GODINE (PRVI KVARTAL 2023.GODINE),
 22. IZVEŠTAJI O RADU BUDžETSKIH KORISNIKA IZ OBLASTI KULTURE, SPORTA I TURIZMA ZA 2022.GODINU I TO:
  – BIBLIOTEKA „GLIGORIJE VOZAROVIĆ“
  – GALERIJA „ LAZAR VOZAREVIĆ“
  – ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE
  – ISTORIJSKI ARHIV“SREM“
  – MUZEJ SREMA
  – POZORIŠTE „DOBRICA MILUTINOVIĆ“
  – POSLOVNO SPORTSKI CENTAR „PINKI“
  – TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA
  – USTANOVA ATLETSKI STADION
  – USTANOVA ZA NEGOVANjE KULTURE „SREM“
  – CENTAR ZA KULTURU „SIRMIJUMART“
 23. IZBORI I IMENOVANjA

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here