Demanti na tekst ’’Kompanija Imperijal Agro u završnoj fazi preuzimanja Hotela Sirmium”

0
2505

S obzirom da je „Sremskomitrovački portal“ 1. marta objavio članak pod
naslovom ’’Kompanija Imperijal u završnoj fazi preuzimanja Hotela Sirmium’’, pominjući presudu Vrhovnog kasacionog suda od 11.04.2019. godine, u skladu sa Zakonom o informisanju objavljujemo demanti Gorana Savića, člana privrednog društva i Sirmium resorta. Demanti prenosimo u celini:

„Na osnovu Zakona o javnom informisanju i medijima, Službeni glasnik RS br. 83 od 5. avgusta 2014, 58 od 30. juna 2015, 12. od 12. februara 2016., tražim da objavite istinitu informaciju o sadržaju i posledicama presude Vrhovnog kasacionog suda od 11.04.2019. godine.

U vašem tekstu povređeni su član 9. koji se poziva na istinitost i potpunost prenetih informacija, kao i članovi 10. i 15. o nepristrasnom i potpunom izveštavanju. Stoga se obraćam Sremskomitrovačkom portalu kao legitimni tužilac u sudskim procesima kao član privrednog društva i Sirmium resorta, koji ne želi da ima nezakonito uvedenu zgradu u društvo u kome sam član, jer sam svestan mogućih pravnih i materijalnih posledica takvog ishoda.

Pri tome se pozivam na član 84. Zakona o informisanju kojim je regulisano pravo na ispravku.

Time će se ispuniti interes javnosti za objektivnim informisanjem, jer pomenuti objavljeni tekst na vašem portalu predstavlja interesno tumačenje jedne strane u delu sudskog procesa, a ne i istiniti prikaz presude Vrhovnog kasacionog suda. Naravno da ta strana ima pravo na svoju interpretaciju, ali to onda treba da bude naznačeno u tekstu, čime bi moja ispravka bila izlišna.

U tekstu na Vašem portalu navedeno je da je ’’Vrhovni kasacioni sud, ukinuo odluku Privrednog apelacionog suda i potvrdio odluku Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici kojom je utvrđeno da je vlasnik zgrade hotela Sirmium privredno društvo Sirmium – Resort doo Sremska Mitrovica.’’

Tačno je da je ukinuta presuda Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici. Međutim, nije tačno da je Vrhovni kasacioni sud presudio da je privredno društvo Sirmium – Ressort doo Sremska Mitrovica vlasnik zgrade hotela Sirmium. Radi se o jednoj od pobrojanih različitih konstatacija prilikom opisa spora, koji se završava zaključkom da se ’’predmet vraća prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje’’.

Na kraju presude jasno stoji da je potrebno da Privredni sud ’’ponovo razmotri svojinu na predmetnom hotelu’’, što je i učinjeno presudom Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici od 12.10.2020. godine.

Posle toga, rešenjem Privrednog apelacionog suda u Beogradu od 14.01.2021, potpuno je ukinuta ta presuda Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici, i uz to su jasno definisani kriterijumi utvrđivanja vlasništva. To bi trebalo da se utvrdi na zakazanom ročištu u Privrednom sudu u Sremskoj Mitrovici 12.03 2021. godine.

Pitam vas, ako je već Vrhovni kasacioni sud presudio, čemu onda posle toga ovi procesi u privrednim sudovima na utvrđivanju vlasništva nad Hotelom Sirmium?

Odgovor je jednostavan. Vrhovni kasacioni sud je presudio da je potrebno da se utvrdi stvarno vlasništvo, ali ne i ko je vlasnik. Stoga, svi dosadašnji pokušaji prodaje hotela Sirmium izgledaju kao pravljenje ražnja dok je zec u šumi.

Jasno je da jedna strana u pravnom procesu, u ovom slučaju porodica Ostojić i njeni zastupnici, imaju interes da interpretiraju stanje kao što stoji u tekstu na Sremskomitrovačkom portalu, ali to ne bi trebao da čini Vaš portal kroz vizuru objektivnog novinarstva, koje ga je do sada krasilo.

U prilogu Vam dostavljam tu presudu Vrhovnog kasacionog suda od 11.04.2019, kako bi mogli da proverite njen kompletan sadržaj i smisao, a ne samo žuto označenu rečenicu istrgnutu iz konteksta i zaključka presude.

Uostalom, Apelacioni privredni sud je upravo na temelju te presude doneo Rešenje o ukidanju presude Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici. Da nije lepo igrati se sa citatima, govorio je još i čuveni kardinal Rišelje upozoravajući da na osnovu istrgnutih citata može da obesi njihovog autora. Srećom daleko smo odmakli od XVII veka pa nema bojazni za autore istrgnutih citata, osim pretnje primenom Zakona o informisanju, kada se citati koriste za izvrtanje istine.

Kako Vam, kao dokaz dostavljam izvornu presudu Vrhovnog kasacionog suda, tražim od Vas da u skladu sa Zakonom o informisanju, objavite moju reakciju, kao ispravku iznetih tvrdnji u tekstu na Sremsko mitrovačkom portalu.

Takođe, ne znam zašto se pominju igre gospodina Igora Saboa, kada on nije
učesnik u ovim pokušajima prodaje hotela i poslednjim procesima na privrednim sudovima. On je ranije već diskvalifikovan u tim procesima. Ali, ako se već pominje ranija istorija, onda svakako zaslužuje da se pomene da su firme Igora Saboa oterane u stečaj kriminalnim radnjama i pljačkom, na osnovu falsifikovanih dokumenta, koje je počinio Dušan Đermanović. On je upravo za ta dela pravosnažno osuđen na deset godina zatvora i trenutno izdržava kaznu.

Doduše, posle višegodišnjeg bekstva i izručenja iz Italije prošle godine.

Daleko interesantnije štivo za čitaoce Portala, od suvoparne pravne materije, jeste činjenica da je pravni zastupnik Dušana Đermanovića tokom činjenja lanca krivičnih dela, za koja je pravosnažno osuđen, bila gospođa Ljiljana Komšić, sadašnja predsednica Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici. O tome postoji bogata dokumentacija i mogu je staviti na uvid čitaocima Portala ukoliko postoji interes za to.

Naravno da pravni zastupnik ne mora odgovara za kriminalne radnje svog klijenta, čak ni kada on nastoji da ih realizuje u pravnom sistemu. Ne
mora da odgovara ni za komuniciranje sa takvim klijentom dok je u bekstvu u stranoj državi, uz aktivnu poternicu interpola.

Ali, problem je kada se taj pravni zastupnik preseli u fotelju Predsednika Privrednog suda koji se bavi istim tim slučajevima koje je zastupao kao advokat, a koji su završili desetogodišnjom robijom za njegovog klijenta. Zvuči čudno, ali je istinito!

Ta pitanja će se rešavati na drugim instancama i verujem da će čitaocima Portala biti posebno zanimljiva u skoroj budućnosti.

Na kraju, pozdravljam sveukupne aktivnosti i pisanje Portala o procesima utvrđivanja vlasništva nad hotelom Sirmium i pokušajima njegove prodaje. Nadam se da ćete i dalje pratiti ovaj proces, a kao njegov neposredni učesnik, ja ću Vam uvek biti na raspolaganju za pristup istinitim informacijama.

Goran Savić*

* legitimni tužilac u pravnom procesu u privrednim sudovima kao član
privrednog društva i Sirmium resorta, što se može videti u presudama koje su već bile predmet pisanja Sremskomitrovačkog portala.“

Demanti je dostavljen na članak koji se nalazi na linku: https://mitrovica.info/kompanija-imperijal-agro-u-zavrsnoj-fazi-preuzimanja-hotela-sirmium/

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here