DR DEJAN SAVIĆ, NAČELNIK OPŠTE HIRURGIJE: „Mitrovačka bolnica ima stručni kadar i modernu opremu“

0
1268
Hirurgija je timski rad - dr Dejan Savić i dr Goran Ivić

Prema poslednjim procenama Svetske zdravstvene organizacije i Međunarodne agencije za istraživanje raka, obolevanje od malignih bolesti u svetu je poraslo na 19,3 miliona ljudi i registrovano je 9,9 miliona smrtnih slučajeva od svih lokalizacija malignih tumora u 2020. godini. Tokom života, jedan od pet muškaraca i jedna od šest žena će oboleti od raka, a jedan od osam muškaraca i jedna od jedanaest žena će umreti od nekog oblika maligne bolesti.

S obzirom da je mart mesec borbe protiv malignih bolesti, razgovarali smo sa dr Dejanom Savićem, načelnikom Službe opšte hirurgije Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici, na temu hirurškog lečenja malignih bolesti.

U kojim situacijama se primenjuje hirurško lečenje malignih tumora?

Hirurgija je najvažniji način lečenja karcinoma i može se primeniti kod svih vrsta malignih tumora. Operacija pruža veliku šansu da se kod mnogih vrsta potpuno ukloni i izleči karcinom, jer napredak u hirurškoj tehnici dozvoljava hirurzima da uspešno operišu veliki broj pacijenata koji boluju od malignih bolesti sa dobrim rezultatima.Takođe omogućava da se odredi vrsta tumora, kao i njegova rasprostranjenost. Nekad, kada je preduzimanje operacije suviše rizično, posebno ukoliko je tumor velikih dimenzija ili se nalazi blizu velikih krvnih sudova, hemioterapija i/ili radioterapija, koje smanjuju veličinu tumora, mogu prethoditi operaciji.

Palijativno lečenje se koristi da poboljša komfor pacijenta i to kada je tumor veliki, zahvatio je kožu, stvorila se velika rana na koži, te postoji opasnost od krvarenja ili infekcije. Važno je pre svega da se tumor otkrije na vreme jer rano otkrivanje bolesti kod naizgled zdrave osobe, omogućuje i hirurzima da uspešno obave operaciju i preduzmu sve raspoložive metode lečenja kako bi pacijent došao do potpunog izlečenja.

Kojom dijagnostikom se malignitet može pouzdano otkriti?

Kada se postavi sumnja na malignu bolest neophodno je sprovesti određene dijagnostičke procedure koje su različite i zavise od lokalizacije bolesti. Cilj sprovođenja dijagnostičkih procedura je određivanje stadijuma bolesti u kome se započinje lečenje pacijenta.

Najčešće dijagnostičke procedure jesu ispitivanje uzorka krvi: biohemijske analize i ispitivanje tumor markera i radiološke dijagnostičke procedure: ultrazvuk, rendgenski snimak, scintigrafija, skener, magnetna rezonanca, PET sken.

Klasične dijagnostičke metode su one metode pregleda koje se zasnivaju na klasičnom rentgenskom snimanju pojedinih struktura u organizmu (sa ili bez kontrastnih sredstava) ili metode koje koriste savitljive optičke uređaje i vidljivu svetlost za direktno gledanje šupljih organa ili telesnih šupljina da bi se otkrile promene na njima (endoskopske metode). Savremene dijagnostičke metode su: ultrazvuk, kompjuterizovana tomografija, magnetna rezonanca i pozitronske emisione tomografije sa kojima raspolažemo tek u poslednjih tridesetak godina.

Na osnovu rezultata dijagnostičkih metoda definišemo i koji vid lečenja ćemo uvesti, a zavisi od stadijuma bolesti u kome započinjemo lečenje i od mikroskopskog nalaza.

Koje metode operativnih zahvata se koriste u našoj bolnici za uklanjanje malignih tumora i koji su najčešći iz domena opšte hirurgije?

Pored standarnih operativnih metoda koje koristimo za ukljanjanje malignih tumora primenjujemo i laparoskopsku hirurgiju.

Laparoskopska hirurgija podrazumeva izvođenje operacije pomoću specijalne kamere i instrumenata koji se u trbušnu duplju uvode kroz male otvore (5 do 12 milimetara), pri čemu se tok operacije posmatra na ekranu. Takođe se radi TEM (transanalna endoskopska mikrohirurgija). Radi se o proceduri endoskopske mikrohirurške ablacije tumora završnog debelog creva, koja se radi specijalno prilagođenim instrumentima  i predstavlja kombinaciju endoskopske i laparoskopske opreme jer je jedan od oblika laparoskopske hirurgije. Radi se o vrlo efikasnoj i minimalno invazivnoj proceduri koja je bezbedna za pacijenta i omogućava mu da se brzo oporavi.

U našoj ustanovi pored operacija karcinoma dojke i debelog creva izvode se i operacije na želucu i hepatobilijarnom traktu.

Gde je mitrovačka hirurgija danas po pitanju primene savremenog operativnog lećenja i koji procenat uspešnosti možemo beležiti i od čega on zavisi?

U Opštoj bolnici Sremska Mitrovica primenjuje se savremeni operativni način lečenja. U našoj ustanovi izvodi se veliki broj laparoskopskih operacija i mislim da, uz dobru edukaciju i, naravno, uz obnavljanje opreme, ove operacije će se zasigurno odrađivati kvalitetno i dalje kao i do sada. Potrebno je još dosta toga uraditi na unapređenju rada, kako usavršavanja naših lekara tako i nabavke potrebne i najsavremenije opreme a sve za dobrobit građana, korisnika medicinskih usluga.

Da li smo opremom, aparatima i kadrovski spremni da odgovorimo na sve veći broj pacijenata čija bolest zahteva operativno lečenje

Dugi niz godina sprovodimo operativne zahvate laparoskopskim putem iz oblasti kolorektalne hirurgije. Takođe, obavljaju se i operacije žučne kese, ingvinalne i ventralne kile.U nasoj ustanovi   se  uspešno operiše i prolaps rektuma laparoskospskim putem  kao  i TEM (transanalna endoskopska mikrohirurgija).

Misija nam je  svakako praćenje svetskih trendova i što veća upotreba minimalno invazivne hirurgije kakve mogućnosti pruža primena laparoskopije jer je ta metoda svuda u svetu prihvaćena kao minimalno invanzivna hirurška procedura i ima višestruke prednosti za pacijente. Postoji konstantna potreba da se veštine hirurga unapređuju i usavršavaju, a stečena znanja primenjujujer je to od izuzetnog značaja za moderan pristup hirurgiji. Posebno nam  je bitan značaj timskog rada jer samo kao jedinstvena funkcionalna celina možemo uspešno lečiti pacijente.

Nadam se da ćemo u skorije vreme podmladiti kolektiv jer u narednom periodu nekoliko kolega će otići u penziju, i bice potrebno održati kontinuitet rada kolektiva a to je jedino izvodljivo ukoliko na vreme podmladimo isti. Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspolaže modernom opremom neophodnom za uspostavljanje najsavremenijih procedura iz oblasti hirurgije, ali očekujem i nadam se da će se ista postepeno obnavljati kako bismo ispratili trendove u hirurgiji. U planu je nabavka nove opreme jer pored  kvalitetnog i edukovanog tima stručnjaka kojima mitrovačka hirurgija raspolaže treba imati i dobru tehničku podršku.

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

(Biljana Sremčić)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here