EVO KAKO vas mediji i društvene mreže kontrolišu, a da toga NISTE NI SVESNI!

0
5243

Srbija kroz tehnička sredstva komunikacija sve više dobija mentalne i duhovne „zombije“ i poslušnike svih profila koji su u funkciji političkih i ekonomskih oligarhija.

Stvara se kontrola nad javnim mišljenjem, potrošnjom i duhovnim poretkom.

Svedoci smo da su i tradicionalne konfesije u Srbiji, sveštenici i vladike potpali pod moć, ili su i sami derivati moći društvenih „kontrolora“. Koncept Novog svetskog poretka već je duboko ugrađen u društveni, obrazovni i kulturni sistem u Srbiji, počev od porodice, škole, radnog mesta, verskih institucija do „slobodnog vremena“.

Građani se kontrolišu i prate preko svojih „čipovanih“ dokumenata i predaju svojih privatnih podataka desetinama raznih institucija, objašnjava ugledni novinar i analitičar Tomislav Kresović.

Srbija je u zoni psihotronskih masovnih operacija, počev od kontrole vremena, ali i ponašanja kroz upotrebu „pametnih“ telefona, preko društvenih mreža, interenta, masovne hipnoze preko TV emisija sve do političkih sadržaja. Na delu je kontrola uma i ponašanja širokih razmera koja se koristi u sferi politike, masovne trgovine i kroz reklame sve do oblika obrazovnog sadržaja i javne komunikacije, tvrdi Kresović.

Pored toga preko mobilnih telefona i interneta kao i javnih kamera snima se i „skenira“ šira i uža javnost u Srbiji.

Politička sfera u Srbiji dugo koristi metode kontrole ponašanja, disciplinovanja pojedinačne i kolektivne volje građana Srbije od jednopartijskog do višestranačkog i monopolnog poretka. Kada se postignu efekti „kontrole uma“ i ponašanja masovno se koriste raznih narkoleptici, psihotici, opojne droge, alkohol kao vid „stimulansa“ na mentalni nadržaj .

Na delu su u Srbiji od ranih 2000-tih godina „preslikani“ programi iz EU i SAD kao „rijaliti programi“, odnosno programi „uživo“, kroz razne sadržaje poput „Farme“, “Parova“, „Zadruge“ i drugih koji u stvari predstavljaju oblik komercijalnog, ali i politički-državnog eksperimenta u programima TV stanica sa nacionalnom frekvencijom.

Cilj je kontrola ponašanja, mišljenja i manipulacije učesnika u raznim programima po metodu Pavlova i Skinera i služe ne samo za „zabavi“ naroda i „pojedinca“ već i primenu kolektivne manipulacije Orvelovskog tipa.

Tako se TV stanice utrkuju koja će da pravi što „atraktivniji“ odnosno bizarniji program koji će da pokreće razne porive, nagone, emocionalna stanja ne samo učesnika u programima već i gledaoca. Moćne TV stanice preko svojih kontrolnih sistema za praćenje programa registruju dubinu i masovnost programa i tako se utiče na opštu kontrolu ponašanja, ali i mišljenja građana koji se kasnije dopunuju tabloidnim sadržajima i poltičkim nasiljem nad mišljenjem. Stvara se opšta slika masovne „otupelosti“ kod građana Srbije sa smanjenom empatijom koja odgovora raznim oblicima pritiska upravljačke sfere i vlasti ne samo u Srbiji već i one spolja odakle je „uvežen“ program.

Na svim tim programima koji se realizuju u Srbiji, a deo su praktičnih radnji Novog svetskog poretka i njenih kreatora stoje timovi psihologa, sociologa, marketinških stručnjaka koji na ovaj način prave „mapu uma“ građana.

Sve TV stanice u Srbiji koje prave takve programe uvezani su sa strukturama globalne moći ne samo političke već i ekonomske u Srbiji kao i etabliranih struktura tz „svetske vlade“ koja postoji u skoro svim državama sveta pa i u Srbiji. Masovna hipnoza i kontrola ponašanja građana u Srbiji kroz razne sfere javnog života se vešto koristi za sistem političke vladavine i odvlačenja pažne širih društvenih slojeva od realnih problema.

Što je širi zahvat takvih sadržaja, jača kolektivistička logika, koja potire pojedinca i stvara „usamljenu gomilu“ koja ima sve manje mentalne i životne snage da misli o svojoj budućnosti.

Ta budućnost je prepuštena vladarima, oligarhiji vlasti i „inženjerima ljudskih duša“. Onda su moguće sve prevare, obmane i laži vlasti nad građanima jer postoji tzv. „plitko pamćenje“ koje se koristi u političke svrhe vladajuće oligarhije.

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

(Tomislav Kresović)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here