Javni pozivi u okviru Programa zapošljavanja za mlade u Sremu

0
434

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) objavila je 28.02.2024. godine javne pozive za realizaciju paketa mera u okviru Programa Garancija za mlade – Projekat „Implementacija inovativnih mera aktivnog zapošljavanja i pristupa za povećanje integracije dugoročno nezaposlenih, mladih, žena, osoba sa invaliditetom i teže zapošljivih grupa na tržištu rada “ –  IPA 2020, koji će se sprovoditi u 3 filijale NSZ – Niš, Kruševac i Sremska Mitrovica.

Projekat je finansiran od strane Evropske unije kao vid podrške merama aktivne politike zapošljavanja. Paket mera u okviru Programa Garancija za mlade realizovaće se kroz javne pozive:

– Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za mlade sa visokim obrazovanjem u 2024. godini koji su uključeni u Program Garancija za mlade IPA 2020

– Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za mlade sa srednjim obrazovanjem u 2024. godini koji su uključeni u Program Garancija za mlade IPA 2020

– Javni poziv za realizaciju mere sticanja praktičnih znanja u 2024. godini za nezaposlene koji su uključeni u Program Garancija za mlade IPA 2020

– Javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka na zahtev poslodavca u 2024. godini za nezaposlene koji su uključeni u Program Garancija za mlade IPA 2020

– Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposleni u 2024. godini uključeni u Program Garancija za mlade IPA 2020

– Javni poziv za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2024. godini uključene u Program Garancija za mlade IPA 2020

– Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica u godini, koji su uključeni u Program Garancija za mlade IPA 2020

– Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih u 2024. godini koji su uključeni u Program Garancija za mlade IPA 2020

Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica koja su uključena u Program Garancija za mlade IPA 2020 je otvoren do 29. marta 2024. godine, a ostali javni pozivi do 31. decembra 2024. godine. Tekstovi javnih poziva i spisak neophodne dokumentacije za konkurisanje mogu se naći na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, u rubrici Konkursi:
https://www.nsz.gov.rs/sadrzaji/nzs-konkursi/10

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here