Obnova kulturno-istorijskog nasleđa Sremskih Karlovaca

0
1092

Pokrajinska vlada utvrdila je danas tekst za predlog novog Zakona o obnovi kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanju razvoja Sremskih Karlovaca, i uputila ga Skupštini AP Vojvodine koja će ga nakon sprovedene procedure, u svojstvu ovlašćenog predlagača, uputiti Narodnoj skupštini Republike Srbije na razmatranje i usvajanje.

Postojeći Zakon o obnovi kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanju razvoja Sremskih Karlovaca donet je 1991. godine, ali praktično nikada nije primenjen. Inicijativu za donošenje novog zakona Pokrajinska vlada pokrenula je zbog potrebe da se stvori stabilan i efikasan institucionalni i finansijski okvir za celovit i održiv pristup obnovi jedinstvenog nasleđa Sremskih Karlovaca.

Novi zakon treba da omogući obnovu kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanje razvoja Sremskih Karlovaca, kao jednog od najznačajnijeg duhovnog i kulturnog centra srpskog naroda, u kojem je, uz ostalo, na Majskoj skupštini 1848. godine proglašena Srpska Vojvodina, a sve u skladu sa sistemskim zakonima u ovoj oblasti, što se ne bi moglo postići izmenama i dopunama starog Zakona.

Predloženim zakonom uvažava se potreba finansiranja obnove kulturno-istorijskog nasleđa iz budžeta Republike Srbije, Autonomne pokrajine Vojvodine, koja je 2018. godine formirala Budžetski fond za obnovu kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanje razvoja Sremskih Karlovaca, zatim lokalne samouprave, kao i fondova Evropske unije i drugih međunarodnih fondova realizacijom razvojnih projekata, putem donacija i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Odlukom Skupštine Republike Srbije od 26. novembra 1990. godine, kulturno-istorijska celina „Gradsko jezgro Sremskih Karlovaca“ utvrđena je za nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja. U tom jezgru su, uz ostalo, Karlovačka gimnazija, kao najstarija gimnazija u srpskom narodu, zatim kuća inicijatora njenog osnivanja i velikog narodnog dobrotvora Dimitrija Anastasijevića Sabova, Saborna crkva Svetog Nikolaja, Patrijaršijski dvor, Pravoslavna bogoslovija „Sveti Arsenije Sremac“ i niz drugih istorijski i arhitektonski izuzetno značajnih zdanja.

Donošenjem novog zakona biće stvoreni uslovi da se na efikasan i funkcionalan način zaštiti, očuva, revitalizuje i prezentuje značajno kulturno-istorijsko nasleđe, ali i da se ova izuzetna kulturno-istorijska celina stavi u funkciju održivog ekonomskog, društvenog, kulturnog i turističkog razvoja Sremskih Karlovaca“, rekao je predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović.

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here