Primena medijacije u oblasti intelektualne svojine

0
798

Intelektualna svojina ne štiti ideju kao takvu, već je samo originalni izraz te ideje, putem autorskog prava ili praktičnu primenu ideje, putem prava industrijske svojine.

Intelektualna svojina obuhvata različite oblike originalnih kreacija – od muzičkih dela do mašina i može se kupovati, koristiti i prodavati. Nju najčešće delimo u dve zasebne kategorije – u industrijsku svojinu i autorska i srodna prava“, objašnjava posrednik, diplomirana pravnica Violetom Stamenković.

„Industrijska svojina obuhvata patente, žigove, industrijske dizajne, oznake geografskog porekla, biljne sorte i topografije poluprovodničkih proizvoda, dok autorska i srodna prava podrazumevaju književna i umetnička dela, poput romana, pesama, filmova, muzičkih dela, crteža, fotografija, skulptura, arhitektonskih zdanja, itd. U poslednje vreme sve veći značaj ima i tzv. „meka“ intelektualna svojina, koja obuhvata različita znanja i iskustva, poslovne tajne i druge poverljive informacije,“ kaže Violeta Stamenković.

Republika Srbija je potpisnik brojnih međunarodnih ugovora u oblasti intelektualne svojine, kojima se regulišu određeni međudržavni aspekti pri zaštiti prava intelektualne svojine.

Pored donetog Uputstva za unapređenje primene medijacije u Republici Srbiji 2018 godiine, zaključen je i Sporazum o saradanji u vezi primene medijacije u oblasti intelektualne svojine, zaključen maja 2021. godine, između: Ministarstva pravde RS i Zavoda za intelektualnu svojinu RS, Privrednogapelacionog suda u Beogradu, Privrednog suda u Beogradu, Višeg suda u Beogradu i Apelacionog suda u Beogradu.

Ovaj sporazum ima veliki značaj u širenju instituta posredovanja, odnosno medijacije pre svega zbog činjenice da postupak traje znatno kraće, a troškovi medijacije su znatno niži. Sporazum označava međusobnu sardnju potpisnika, radi podsticaja i ostvarivanja razvoja medijacije u oblasti intelektualne svojine. To je dobro, jer polazeći od činjenice da su drugostepeni predmeti medijabilni, zato što su dokazi već izvedeni, a pravna pitanja već utvrđena, potrebno je podstaći stranke na mogućnost mirnog rešavanja spora i time skratiti vremensku neizvesnost budućeg postupka“ – objašnjava Violeta Stamenković.

Intelektualna svojina je važna komponenta svih privrednih delatnosti koje se temelje na inovacijama pa su njena zaštita i pravilno korišćenje od velike važnosti za uspešno poslovanje. Sporni poslovni odnosi koji nastaju u oblasti intelektualne svojine ne moraju nužno da se rešavaju pred sudom.

Narušeni poslovni odnos medijacijom može da se reši brže, lakše i jeftinije. Pored toga, medijacija ne dovodi nužno do prekida poslovnog odnosa, već se on nakon postizanja sporazuma može sačuvati i unaprediti.

Ako imate sporni poslovni odnos u oblasti intelektualne svojine, informacije o medijatorima imate iz Registra Ministarstva pravde, tako da možete izabrati posrednika iz Registara posrednika Ministarstva pravde.

Ako želite da postanete posrednik, odnosno medijator, prilika za to je obuka koju sprovodi Fakultet političkih nauka iz Beograda. Obuka će se održati u prvoj polovini marta 2022.godine. Možete i vi biti aktivno lice u vansudskom rešavanju sporova – naglašava Stamenković.

Sve dodatne informacije vezano za dobijanje licence posrednika koju, nakon sprovedene obuke, izdaje Ministarstvo pravde Republike Srbije, možete dobiti preko e-mail adrese: reg.kancelarijaposrednika@gmail.com

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

(V. Stamenković)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here