SIMBOL SREMSKE MITROVICE! Najduži pešački most na Balkanu!

0
6661
Most Svetog Irineja

Most na Savi akademika Nikole Hajdina sa svojih 262,5 metra među najdužim visećim pešačkim mostovima u Evropi, a spaja Sremsku i Mačvansku Mitrovicu.

U poslednje tri-četiri godine, jedna od glavnih preokupacija Beograda i Novog Sada su pešačko-biciklistički mostovi. Novi Sad je imao dva konkursa, jedan za most preko kanala DTD i drugi preko Dunava, dok je u Beogradu aktuelan most na Adi. Ali prava je nepoznanica, ne samo široj populaciji već i kolegama iz struke, da Srbija već više od 25 godina ima jedan od najdužih pešačko-biciklističkih mostova u Evropi! Taj most premošćava Savu i spaja Sremsku i Mačvansku Mitrovicu.

Sve počinje 70-ih godina, kada država odlučuje da mostom spoji dva grada „blizanca“, koji su nikli na dve obale reke Save. Zapravo, reč je o antičkom gradu Sirmiumu, koji se vremenom proširio i na drugu obalu, ali kako on pripada Mačvi, odlučeno je da ovaj deo grada ponese ime Mačvanska Mitrovica.

Država je tih godina izgradila most, sa priključnim saobraćajnicama, ali na krajevima grada (kompleksna struktura nije mogla da bude izvedena u centru), što decenijama nije odgovaralo stanovnicima sa obe obale, koji su za prelazak morali da kruže nekoliko kilometara. Za jedno sremačko-mačvansko mesto, sa tek nekoliko desetina hiljada stanovnika, u kojem se sve razdaljine prelaze peške ili biciklom, ovo nije bilo baš praktično.

Inicijativa za izgradnju novog mosta, ovaj put pešačkog, koji bi u potpunosti zadovoljio potrebe spajanja dva grada, nastaje krajem 80-ih godina. Za idejnog tvorca izabran je građevinski inženjer akademik Nikola Hajdin, a izgradnja mosta započinje 1990. godine. Zbog ratnih godina, most je završen tek krajem 1993., a svečano otvoren na Vidovdan 1994. godine.

Inženjer Hajdin je ponudio veoma jednostavno rešenje, u kojem dva armirano-betonska pilona kosim kablovima nose ostatak konstrukcije mosta. Da bi razdaljina bila što efikasnije savladana, piloni su postavljeni na 35 metara od obale, pri čemu je raspon između njih dosegao 192,5 metra, učinivši da sa ukupnih 262,5 metra postane najduži viseći pešački most u Evropi.

Zanimljiva je i njegova širina, koja iznosi samo 5,5 metara. Sve ovo je projektovano kako jedan pešački most ne bi dobio masivnu noseću konstrukciju ili više stubova u vodi, što bi predstavljalo veliki problem za reku Savu koja je na tom delu toka ima veliki intenzitet rečnog saobraćaja.

Ime Most Svetog Irineja dobija po jednom od hrišćanskih mučenika, koji su u doba rimskog Sirmiuma, pogubljeni bacanjem sa tadašnjeg Artemidinog mosta.

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

(Marko Stojanović/foto: Duško Pandžić)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here