TRI U JEDAN! Isti čovek odbornik, predsednik mesne zajednice i vlasnik kompanije koja posluje sa opštinom

0
4318

Agencija za borbu protiv korupcije izrekla je meru objavljivanja odluke o povredi zakona odborniku Skupštine opštine Beočin Radivoju Rakiću, koji je, istovremeno, bio odbornik, predsednik mesne zajednice Banoštor i vlasnik privrednog društva koje je dobijalo novac od opštine.

Kako je navedeno u dokumentu Agencije, tokom njegovog vršenja javne funkcije, Rakić nije obavestio Agenciju o sukobu interesa, prilikom konkurisanja za javne nabavke sa svojim preduzećem. Privredno društvo „Frutex“ u vlasništvu Rakića, od strane opštine Beočin u 2017, 2018. i 2019. godine dobio 8.568.768 dinara.  Agencija navodi da je Rakić prekršio zakon tako što nije u roku od 30 dana od stupanja na funkciju preneo upravljačka prava u privrednom društvu na nepovezano lice do prestanka vršenja funkcije. Uvidom u bazu podataka Agencije privrednih registara može se zaključiti da je Rakić, ipak, u nekom trenutku preneo upravljačka prava, ali da, najverovatnije nije reč o nepovezanom licu, budući da zakonski zastupnik nosi isto prezime kao i on

Rešenjem agencije, Radivoj Rakić, inače odbornik SPS-a, poziva se na prestanak vršenja javne funkcije odbornika u Beočinu i obavljanja dužnosti člana predsednika Saveta mesne zajednice. Rakić, inače, nije bio na listi SPS-a za ovogodišnje lokalne izbore.  

Izjašnjavajući se na obaveštenje o pokretanju postupka, Rakić je naveo da „nije mogao da izbegne“ da istovremeno bude odbornik i predsednik mesne zajednice, jer je tu obavezu preuzeo „radi zaštite javnih interesa“.

Takođe je istakao da njegov uticaj na kreiranje budžeta nije značajan i da nije znao da je javna funkcija odbornika nespojiva sa obavljanjem dužnosti predsednika mesne zajednice. Naglasio je da nije znao ni da je u obavezi da prenese upravljačka prava nad „Frutex-om“, jer ga niko iz skupštine opštine Beočin nije obavestio o tome. Kako je naveo, u svom radu se „pridržavao propisa“ i „nije koristio javnu funkciju za sebe ili druga lica“. 

Ipak, Agencija je zaključila da između skupštine opštine i mesne zajednice na teritoriji iste opštine postoji odnos zavisnosti. Takođe, utvrđeno je odborničko mesto u skupštini ima uticaja na odlučivanje o budžetu, te da je tu funkciju Rakić iskoristio za sticanje pogodnosti. Neke od nabavki koje su sklopljene sa njegovim preduzećem su čak bile bez objavljivanja javnog poziva, odnosno upućene njegovom preduzeću od strane opštine.

Autor: Dragana Prica Kovačević – dragana@021.rs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here