U Vojvodini broj stanovnika za deceniju opao za 291.000

1
670

U Vojvodini je u 2002. godini živelo 2.034 851 stanovnika, dok je za dve decenije broj stanovnika u pokrajini opao za 291.000. Opadanje broja stanovnika u Vojvodini beleži se najviše u periodu od 2019. godine do popisa 2022. kada je broj stanovnika smanjen za 108 hiljada.

Procenjen broj stanovnika u Republici Srbiji u 2022. godini je 6 664 449 (procene su zasnovane na rezultatima Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine i rezultatima godišnje statistike prirodnog kretanja i unutrašnjih migracija stanovništva). Posmatrano po polu, 51,4% čine žene (3 423 627), a 48,6% muškarci (3 240 822).

Prema procenama stanovništva po tipu naselja, u Republici Srbiji preovlađuje gradsko stanovništvo (62,0%). Gradsko stanovništvo je demografski mlađe od stanovništva ostalih naselja. Prosečna starost gradskog stanovništva je manja od prosečne starosti stanovništva u tzv. ostalim naseljima, i to za 2,2 godine.

Različite starosne strukture stanovništva po tipu naselja uslovljene su različitim fertilitetom, ali pre svega razlikama u pogledu smera i obima migracionih kretanja.

Posmatrano na nižem teritorijalnom nivou, u samo osam oblasti dominira stanovništvo koje nije gradsko (Mačvanska, Rasinska, Braničevska, Sremska, Kolubarska, Jablanička, Pčinjska i Pomoravska oblast).

Proces demografskog starenja stanovništva manifestuje se niskim učešćem mladih i visokim i kontinuirano rastućim udelom starih u ukupnom stanovništvu. Prema podacima za Republiku Srbiju, u 2022. godini udeo lica starih 65 i više godina iznosi 22,0%, a mlađih od 15 godina ima 14,4%.

Podaci kojima raspolaže Republički zavod za statistiku ne uključuju opodručje AP Kosovo i Metohija.

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

(IN media)

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here