KAKO TO RADE U RUMI: Stotine miliona dinara za preduzeća koja su bliska vlasti!

1
3021

Opština Ruma je u 2018. godini preuzela obaveze ili obavila isplatu za nabavku dobara, usluga i radova u iznosu od 115,3 miliona dinara u kojima su utvrđene značajne nepravilnosti koje nisu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, utvrdila je Državna revizorska institucija (DRI).

Jedna od mnogih nabavki u kojima su utvrđene nepravilnosti je nabavka za održavanje puteva, ulica i signalizacije.

Prilikom pisanja konkursne dokumentacije, naručilac, odnosno načelnik opštine Ruma, nije odredio količinu radova i puteve i ulice u kojima će se radovi izvoditi, već je unapred naveo procenjenu vrednost. Na osnovu revizije dokumentacije utvrđeno je da je nemoguće odrediti prosečnu cenu jer dokumentacija ne sadrži okvirne cene radova. Uprkos tome, naručilac je isplatio izabrana preduzeća u celosti, odnosno isplatio je 65 miliona dinara iako većina radova nije izvedena.  

Sličan sporazum sklopljen je devet meseci kasnije sa istim ponuđačima. Ponovo nisu navedene okvirne količine radova i ponovo veći deo radova nije urađen. Tako su, na primer, betonski radovi izvedeni na dve od 23 pozicije, saobraćajna signalizacija izvedena je na sedam od 24 pozicije i slično. Takođe, iako je rok završetka radova po ugovoru bio 12 meseci, radovi su prema građevinskom dnevniku „izvršeni“ za samo četiri dana. Ovoga puta, ponuđač je za navedene poslove dobio deset miliona dinara.  

Bilo je nepravilnosti i u rekonstrukciji Glavne ulice koju je finansirala Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine u iznosu većem od 130 miliona dinara. Grupa ponuđača koja je dobila posao uređenja atarskih puteva za to je dobila skoro šest miliona dinara. Ponovo konkursna dokumentacija nije sadržala okvirne količine radova ni precizne lokacije na kojima radovi treba da budu izvršeni. Revizor je utvrdio da je to urađeno da bi se sprečila ili narušila konkurencija. 

Ugovor o održavanju puteva u zimskom periodu više puta je značajno menjan, a neke stavke su uvećane i do 40 odsto.  Ono što sve gore pomenute nabavke iz 2018. godine imaju zajedničko, pored nekih sličnih nepravilnosti, jeste i to da su se u grupama ponuđača konstantno ponavljale dve iste firme, „Sokak agregati“ i „Katago Construction“ – prva u vlasništvu Gorana Đapića, a druga u vlasništvu Vojislava Đapića.

Interesantno je i to da se izvesni Goran Đapić sa mestom prebivališta u Rumi pojavljuje i na spisku donatora za kampanju Aleksandra Vučića u 2017. godini.  

U toku 2018. godine, Ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Poletarac“ sklopila je sedam ugovora sa prodavcem „Luki komerc“ iz Pećinaca, od kojih su svi potpisani istog datuma. Uvidom u evidenciju namirnica, za koju se revizor nije mogao uveriti da je pouzdana i tačna, utvrđeno je da isporučene količine odstupaju od ugovorenih, a znatan deo namirnica nije isporučen ni 50 odsto od ugovorenih količina. Vlasnik „Luki komerca“ je, inače, Živorad Pantić, odbornik Skupštine opštine Pećinci.

Njegova firma već godinama unazad dobija milionske poslove na teritoriji Opštine Ruma, ali i u drugim sremskim opštinama.  

Turistička organizacija opštine Ruma sprovela je dva postupka javne nabavke vezana za angažovanje izvođača, a u oba, kako je utvrđeno revizijom, bilo je nepravilnosti. Turistička organizacija je zaključila ugovor na osnovu primene pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda sa agencijom „Global music“ koja zastupa izvođača Željka Vasića i to za iznos od 500 hiljada dinara, koji je veći od procenjene vrednosti.

Dodatno, organizacija je predvidela avansno plaćanje ukupnog iznosa najkasnije do dana izvođenja koncerta, odnosno „Rumfesta„.  Drugi izvođač koji je nastupio na „Rumfestu“ po sličnom principu je Dragica Radosavljević Cakana, za čiji je nastup plaćeno 380.000 dinara, iako je procenjena vrednost bila 46.667 dinara. Ugovor je sklopljen bez objavljivanja poziva za podnošenje ponude, po odobrenju Uprave za javne nabavke.  

Za oba ponuđača uračunat je PDV u ukupnu cenu iako nijedna od firmi nije u sistemu PDV-a. 

Slične greške pravila je i ustanova Kulturni centar „Brana Crnčević“, koja je zaključila ugovor za uslugu organizacije dočeka pravoslavne nove godine. Ova ustanova nije čak ni zatražila mišljenje Uprave za javne nabavke o osnovanosti primene pregovaračkog postupka. Sličnost je i u agenciji i izvođačima sa kojima je potpisan ugovor. Naime za doček pravoslavne nove godine ugovor je potpisan sa Udruženjem „Šara“, a za tu priliku angažovani su Dragana Radosavljević Cakana i Neverne bebe. 

Još neki od zaključaka u postupku revizije su da su indirektni korisnici budžetskih sredstava opštine preuzeli veće obaveze u odnosu na odobrene u iznosu od 1,3 miliona dinara i izvršili rashode i izdatke iz ostalih izvora finansiranja u iznosu višem od 157 hiljada dinara.

Takođe, direktni i indirektni korisnici budžeta isplatili su najmanje 12,1 milion dinara bez sprovedenog postupka javne nabavke i bez dokaza da ugovorena cena nije veća od tržišne. Uglavnom su u pitanju usluge održavanja javnog reda i mira, gorivo, električna energija, namirnice i slično.  

DRI je utvrdila i da su, nepravilnom primenom utvrđenih koeficijenata, dodataka za vreme provedeno na radu, dodatka na terenu i isplatom drugih primanja zaposlenima, odnosno solidarne pomoći, jednokratne novčane pomoći, koja nije u skladu sa zakonom, direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava izvršili rashode za zaposlene u iznosu višem za 6,6 miliona dinara od propisanog

Lokalne vlasti imaju tri meseca da pošalju odazivni izveštaj kojim će ispraviti nepravilnosti koje je utvrdio revizor, odnosno dokazati da su uspostavili sistem koji će onemogućavati da se greške ubuduće dešavaju.

(Dragana Prica Kovačević /021.rs)

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

1 COMMENT

  1. Ne bi trebalo zaboraviti ni AG Institut iz Novog Sada, koji godinama dobija tendere uz dodavanje nule na kraju cifre.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here