ŠID: Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće

0
389

Opština Šid je u saradnji sa Ministarstvom za brigu o selu raspisala Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom za 2024.godinu. Maksimalan iznos predviđen za kupovinu seoske kuće sa okućnicom iznosi 1.200.000 dinara.

Pravo učešća na konkursu imaju pojedinci, samohrani roditelji, bračni parovi i vanbračni partneri koji ispunjavaju sledeće uslove:

-Da su zajedno sa jedinicom lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, podneli elektronski popunjen obrazac prijave sa dokumentacijom;

-Da su državljani Republike Srbije;

-Da su punoletni;

-Da imaju neprekidno prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije najmanje tri godine;

-Da nemaju navršenih 45 godina života;

-Da su podnosioci prijave u braku, trajnijoj vanbračnoj zajednici, da je podnosilac prijave samohrani roditelj ili pojedinac;

-Da nisu vlasnici nepokretnosti, izuzev poljoprivrednog zemljišta;

-Da nisu otuđili nepokretnost u prethodnih pet godina;

-Da nemaju neizmirenih, dospelih obaveza na računima javnih prihoda;

-Da se protiv podnosioca prijave ne vodi izvršni postupak;

-Da nisu sa prodavcem nepokretnosti u krvnom srodstvu u pravoj linij do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu;

-Da nisu u postupku odobravanja sredstava za kupovinu nepokretnosti (bespovratna sredstva/subvencije/krediti za kupovinu ili adaptaciju nepokretnosti).

Zainteresovani građani podnose prijave na Konkurs za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u zgradi Opštinske uprave opštine Šid, ul. Karađorđeva br. 2 (kancelarija br. 4), radno vreme sa strankama je od 7.30 do 9.30. Više informacija o Konkursu i potrebnoj dokumentaciji za podnošenje prijava građani mogu dobiti pozivom na broj 022/719-142 ili na sajtu Ministarstva za brigu o selu:

https://www.mbs.gov.rs/konkursi.php

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here