Dobro došli na Sremskomitrovački portal
logo


Udruženje proizvođača sredstava za zaštitu bilja – SECPA, u saradnji sa Poljoprivrednim stručnim službama Srema, tokom jula meseca, organizovaće prikupljanje otpadne ambalaže sreds--nastavak--
Udruženje proizvođača sredstava za zaštitu bilja – SECPA, u saradnji sa Poljoprivrednim stručnim službama Srema, tokom jula meseca, organizovaće prikupljanje otpadne ambalaže sreds--nastavak--
Manje od tri godine nakon psotavljanja reciklažnih ostrva za separaciju otpada na 32 lokacije u gradu, i dodelom plavih kanti za PET ambalažu i papir u 1000 domaćinstava, mitrovačk--nastavak--
Regionalna deponija Srem-Mačva trenutno pokriva teritoriju od oko 200 hiljada stanovnika, što znači da je od skoro predviđena pored Sremske Mitrovice i Šapca za još neka mesta, po --nastavak--